Menu

Navigation

Ansökan om överflyttning

En överflyttare är en student som flyttar över sin studierätt till en annan högskola (inom samma eller en närliggande utbildning) eller till en annan utbildning vid samma högskola. Studietiden räknas från det datum då studenten skrev in sig vid sin ursprungliga högskola/utbildning.

Ansökningstiden för studier som påbörjas i januari 2017 ägde rum  1-15.11.2016. Nästa ansökan om överflyttning infaller 2-16.5.2017.

Arcada antagningsservice svarar på frågor om överflyttning.

e-post: antagningsservice@arcada.fi
tfn: 0207 699 699 (växel)