Vill du börja studera i höst, men har ännu inte hittat den rätta utbildningsinriktningen? Söker du nya utmaningar och vill fördjupa och bredda dina kunskaper med en masterexamen? Bekanta dig med de alternativ Arcada erbjuder i tilläggsansökan 2017. Tilläggsansökan öppnar 31.7. och stänger 3.8. kl. 15.00. Du har chansen att söka till följande bachelor- och masterutbildningar som inleds hösten 2017 på Arcada.  Anvisningarna för tilläggsansökan hittar du nere på denna sida.

Bachelorutbildningar

Utbildning Urvalsprov Länk till ansökan
Mediekultur: Medieanalys Urvalsprov / Förhandsuppgift Ansökan öppnas 31.7
Mediekultur: Producentskap Urvalsprov / Förhandsuppgift Ansökan öppnas 31.7
Energi- och miljöteknik Urvalsprov Ansökan öppnas 31.7
Idrottsinstruktör Urvalsprov Ansökan öppnas 31.7
Kulturproducent Urvalsprov Ansökan öppnas 31.7
Process- och materialteknik Urvalsprov Ansökan öppnas 31.7
Sjukskötare Urvalsprov Ansökan öppnas 31.7

Masterutbildningar

Utbildning Urvalsprov Länk till ansökan
Avancerad klinisk vård Urvalsprov Ansökan öppnas 31.7
Det sociala området Urvalsprov Ansökan öppnas 31.7
Hälsofrämjande Urvalsprov Ansökan öppnas 31.7
Rehabilitering Urvalsprov Ansökan öppnas 31.7
Real Estate Energy Urvalsprov Ansökan öppnas 31.7

Hur ansöker du?

Du söker till utbildningarna via tilläggsansökan 31.7 – 3.8.2017. Ansökan sker elektroniskt via adressen www.studieinfo.fi. Ansökan bör vara sparad den sista ansökningsdagen 3.8 kl.15.00.

I tilläggsansökan följs antagningsgrunderna och principerna för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna. Notera att tilläggsansökan inte har en enhetlig gemensam ansökningstid, utan högskolorna gör själva upp sin tidtabell. Behöriga sökande får komma på urvalsprov. Sökande ombes ta med bestyrkta betygskopior till provtillfället.

Om du söker till en högre yrkeshögskoleutbildning, notera att vi behöver bestyrkta betygskopior från din lägre högskoleexamen, samt arbetsintyg som påvisar att du har minst tre års arbetserfarenhet inom branschen. Ta med dokumenten till urvalsprovet. Mera information om behörighet finns här.

Om du redan har tagit emot en studieplats som leder till högskoleexamen och som ingår i gemensam ansökan inom utbildning som inleds höstterminen 2017, kan du inte ta emot en annan studieplats, inte heller inom någon av utbildningarna som är med i tilläggsansökan.

Urvalsprov
Notera att obligatoriskt urvalsprov ingår i alla utbildningar som deltar i tilläggsansökan. Läs mer om urvalsproven via länkarna ovan.

Studiestart

Studierna vid Arcada inleds 24.8.2017 med Kick off-dagar (to-fre). Måndag 28.8.2017 inleds föreläsningarna.