Tilläggsansökan pågick 30.7-2.8. 2018. Det är tyvärr inte längre möjligt att ansöka. Nästa chans att söka till våra utbildningar på svenska är i vårens gemensamma ansökan, som infaller i mars 2019.

De följande utbildningarna  ingick i tilläggsansökan.  Studierna inleds hösten 2018. . Anvisningarna för tilläggsansökan hittar du nere på denna sida.

Bachelorutbildningar

Utbildning Urvalsprov Länk till ansökan
Mediekultur: Medieanalys Urvalsprov / Förhandsuppgift Ansök
Mediekultur: Online Media Urvalsprov / Förhandsuppgift Ansök
Kulturproducent Urvalsprov Ansök
Ingenjör: Energi- och miljöteknik Urvalsprov Ansök
Ingenjör: Process- och materialteknik Urvalsprov Ansök
Sjukskötare Urvalsprov Ansök

 

Hur ansöker du?

Du söker till utbildningarna via tilläggsansökan 30.7 – 2.8.2018. Ansökan sker elektroniskt via adressen www.studieinfo.fi. Ansökan bör vara sparad den sista ansökningsdagen 2.8 kl.15.00.  Obs! Ansökan har nu stängt!

I tilläggsansökan följs antagningsgrunderna och principerna för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna. Notera att tilläggsansökan inte har en enhetlig gemensam ansökningstid, utan högskolorna gör själva upp sin tidtabell. Behöriga sökande får komma på urvalsprov. Sökande ombes ta med bestyrkta betygskopior till provtillfället.

Om du redan har tagit emot en studieplats som leder till högskoleexamen på en utbildning som inleds höstterminen 2018 kan du inte ta emot en annan studieplats och då är det onödigt att ansöka i tilläggsansökan.

Urvalsprov
Notera att obligatoriskt urvalsprov ingår i alla utbildningar som deltar i tilläggsansökan. Läs mer om urvalsproven via länkarna ovan.

Studiestart

Studierna vid Arcada inleds fredag 24.8.2018 med en introduktionsdag. Måndag 27.8.2018 inleds föreläsningarna.