Informationen nedan gäller 2019. Det kan ske förändringar 2020.

Förutsättningar för byte


Du kan ansöka om byte till en annan bachelorutbildning vid Arcada om du uppfyller följande krav.

  • Du har en ikraftvarande studierätt vid Arcada.
  • Du har varit närvarande minst ett år vid den nuvarande utbildningen innan överflyttningen sker.
  • Din nuvarande studierätt gäller en utbildning som är jämförbar med den utbildning som du vill byta till.

För att kunna antas bör du i tillägg till ovannämnda behörighetskrav ha avlagt ett tillräckligt antal studiepoäng som är relevanta för examen och därmed uppvisat sådan studieframgång som möjliggör utexaminering inom studietiden (norm + 1 år). Du skall vid tiden för närvaroanmälankunna uppvisa ett prestationsutdrag med i medeltal minst 50 sp/läsår. Endast studier som har registrerats per 31.7 räknas med. Även högre krav kan ställas.

Det bör även finnas lediga platser på den utbildning på Arcada till vilket du söker för att byte av utbildning ska kunna beviljas. År 2019 finns det inte lediga platser på utbildningen till fysioterapeut.

De sökande rangordnas vid behov på basis av 1) medeltal av vitsorden på prestationsutdraget, och 2) antalet avlagda studiepoäng.

Arcada kan vid behov kalla dig till en intervju med examensansvarig lärare för den utbildning till vilken du söker.

Om du blir antagen som överflyttare bör du närvaroanmäla dig för minst en termin. Man kan m.a.o. inte som överflyttare inleda studierna med att genast vara frånvaroanmäld.

Lämplighetstest för sökande till utbildningen till förstavårdare

Sökande till förstavård måste få ett godkänt resultat i lämplighetstestet för att kunna antas. Lämplighetstestets innehåll varierar beroende på hurdant urvalsprov de sökande har genomgått. Lämplighetstestet genomförs samtidigt som urvalsprovet. Frågor om lämplighetstestet kan riktas till amanuens Erica Åkermarck (erica.akermarck(a)arcada.fi).

Ansökan

Du ska ansöka genom att fylla i vår blankett (tillgänglig under ansökningstiden). Du behöver inte bifoga några dokument eftersom vi kan kontrollera dina uppgifter i ASTA.

Arcada ordnar ansökan om överflyttning endast på våren, de två första veckorna i maj (2-16.5.2019). Ansökningsblanketten finns tillgänglig endast under ansökningstiden.