OBS! Arcada förbehåller sig rätten att revidera antagningsgrunderna inför ansökan 2021.

 

Förutsättningar för byte


Du kan ansöka om byte till en annan bachelorutbildning vid Arcada om du uppfyller följande krav:

  • Du har en ikraftvarande studierätt vid Arcada.
  • Du har varit närvarande minst ett år vid den nuvarande utbildningen innan överflyttningen sker.
  • Din nuvarande studierätt gäller en utbildning som är jämförbar med den utbildning som du vill byta till.

Det bör även finnas lediga platser på utbildningen för att överflyttning ska kunna beviljas.

Ansökan

Ansökan äger rum 30.4-14.5.2021. Du ansöker genom att fylla i vår blankett. Du behöver endast lämna in en redogörelse för sådana kurser som ännu är på hälft men kommer att vara avklarade före 31.7.2021.  Ansökan med bilaga ska lämnas in senast 14.5.2021.

Antagningsgrunder

För att kunna antas bör du ha avlagt ett tillräckligt antal studiepoäng som är relevanta för examen och därmed uppvisat sådan studieframgång som möjliggör utexaminering inom studietiden. Du bör vid tiden för närvaroanmälan kunna uppvisa ett prestationsutdrag med i medeltal minst 50 sp/läsår. Endast studier som har registrerats per 31.7 räknas.

Ansökan om överflyttning kan avslås om den utbildningsansvariga läraren anser att dina språkkunskaper inte är på en sådan nivå att du skulle hinna avlägga examen inom utsatt tid.

Institutionerna för ekonomi och affärsanalys, energi- och materialteknologi samt hälsa och välfärd

Om det finns flera sökande än lediga platser rangordnas de sökande på basis av
1.    medeltal av vitsorden på prestationsutdraget, och
2.    antalet avlagda studiepoäng.

Institutionerna för kultur och media samt vård

Alla sökande till utbildningarna till kulturproducent, medianom, barnmorska, hälsovårdare och sjukskötare kallas till intervju med den utbildningsansvariga läraren. Intervjun poängsätts.

Sökande till utbildningen till förstavårdare kallas till ett lämplighetstest, som poängsätts. Du måste få ett godkänt resultat i lämplighetstestet för att kunna antas. Lämplighetstestet genomförs samtidigt som vårens urvalsprovet. Frågor om lämplighetstestet kan riktas till amanuens Erica Åkermarck (erica.akermarck(a)arcada.fi).

Om det finns flera sökande än lediga platser rangordnas de sökande på basis av
1.    poäng för intervjun/lämplighetstestet,
2.    medeltal av vitsorden på prestationsutdraget, och
3.    antalet avlagda studiepoäng

Övrigt

Om du beviljas överflyttning bör du närvaroanmäla dig den första terminen. Man kan m.a.o. inte som överflyttare inleda studierna med att genast vara frånvaroanmäld.

Arcada kan vid behov kalla dig till en intervju med examensansvarig lärare även om du ansöker om överflyttning till en annan utbildning än kulturproducent, medianom, barnmorska, förstavårdare, hälsovårdare eller sjukskötare.