Informationen nedan gäller 2019. Det kan ske förändringar 2020.

 

Förutsättningar för byte

 

Sökande som studerar vid en annan högskola bör uppfylla följande krav för att vara behöriga att ansöka om byte av högskola till Arcada:

  • Den sökande har en ikraftvarande studierätt vid en högskola i Finland.
  • Den sökande har varit närvarande minst ett år vid den nuvarande högskolan innan överflyttningen sker.
  • Den nuvarande studierätten gäller samma utbildning eller en utbildning som är jämförbar med den utbildning vid Arcada som den sökande vill byta till.
  • Den sökande uppfyller de antagningsgrunder och behörighetskrav som Arcada tillämpade i gemensam ansökan det år studenten antogs till sin nuvarande yrkeshögskola.
  • Student som blir antagen som överflyttare bör närvaroanmäla sig för minst en termin. Man kan m.a.o. inte som överflyttare inleda studierna med att genast vara frånvaroanmäld.

För att kunna antas bör den sökande i tillägg till ovannämnda behörighetskrav ha avlagt ett tillräckligt antal studiepoäng som är relevanta för examen och därmed uppvisat sådan studieframgång som möjliggör utexaminering inom studietiden (norm + 1 år). Den som antas skall vid tiden för närvaroanmälan vid Arcada kunna uppvisa ett prestationsutdrag med i medeltal minst 50 sp/läsår. Endast studier som har registrerats per 31.7 räknas med. Även högre krav kan ställas.

Det bör även finnas lediga platser på den utbildning på Arcada till vilket studenten söker för att byte av högskola ska kunna beviljas. År 2019 finns det inte lediga platser på utbildningen till fysioterapeut.

De sökande rangordnas på basis av 1) medeltal av vitsorden på prestationsutdraget, och 2) antalet avlagda studiepoäng. Även den sökandes motivering till varför han/hon vill studera vid Arcada beaktas.

Arcada kan vid behov kalla sökande till en intervju med examensansvarig lärare för den utbildning till vilken studenten söker.

Lämplighetstest för sökande till utbildningen till förstavårdare

Sökande till förstavård måste få ett godkänt resultat i lämplighetstestet för att kunna antas. Lämplighetstestets innehåll varierar beroende på hurdant urvalsprov de sökande har genomgått. Lämplighetstestet genomförs samtidigt som urvalsprovet. Frågor om lämplighetstestet kan riktas till amanuens Erica Åkermarck (erica.akermarck(a)arcada.fi).

Ansökan

Du ska ansöka genom att fylla i vår blankett (tillgänglig under ansökningstiden) och skicka in följande dokument:

  • Intyg över ikraftvarande studierätt. Av intyget bör framgå eventuell frånvaro och när studierna påbörjades.
  • Utdrag ur studieregistret.
  • Förteckning över eventuella avklarade prestationer som ännu inte finns på utdraget ur studieregistret.
  • Kursbeskrivningar.
  • Examensbetyg från andra stadiets utbildning (studentexamen/avgångbetyg från gymnasiet/betyg över yrkesinriktad grundexamen)

Ansökan och bilagorna ska lämnas in senast 16.5.2019.

Arcada ordnar ansökan om överflyttning endast på våren, de två första veckorna i maj (2-16.5.2019). Ansökningsblanketten finns tillgänglig endast under ansökningstiden.