En överflyttare är en student som flyttar över sin studierätt till en annan högskola eller till en annan utbildning vid samma högskola. Överflyttning är möjlig endast till samma eller en närliggande utbildning, eftersom studietiden räknas från det datum då studenten skrev in sig vid sin ursprungliga högskola/utbildning.

Studietiden förlängs alltså inte om du blir beviljad överflyttning, förutom om den nya utbildningens studietid är längre än den tidigare utbildningens, t.ex. om du byter från sjukskötare till hälsovårdare, barnmorska eller förstavårdare. Observera också att studietiden kan bli kortare om du byter från ett längre utbildning till en kortare.

Arcada ordnar ansökan om överflyttning endast på våren. Nästa ansökan om överflyttning infaller 30.4-15.5.2020.

Arcada antagningsservice svarar på frågor om överflyttning.