En överflyttare är en student som flyttar över sin studierätt till en annan högskola eller till en annan utbildning vid samma högskola. Överflyttning är möjlig endast till samma eller en närliggande utbildning, eftersom studietiden räknas från det datum då studenten skrev in sig vid sin ursprungliga högskola/utbildning.

Studietiden förlängs alltså inte om du blir beviljad överflyttning, förutom om den nya utbildningens studietid är längre än den tidigare utbildningens, t.ex. om du byter från sjukskötare till hälsovårdare, barnmorska eller förstavårdare. Observera också att studietiden kan bli kortare om du byter från ett längre utbildning till en kortare.

Arcada ordnar ansökan om överflyttning endast på våren. Nästa ansökan om överflyttning infaller 30.4-14.5.2021.

I mars 2021 informerar vi om vilka utbildningar man kan ansöka om överflyttning till.

Information om ansökan och antagningsgrunder finns på sidorna Byte av högskola och Byte av utbildning inom Arcada (i menyn till vänster).


Arcada antagningsservice svarar på frågor om överflyttning.