Har du inlett dina studier på Öppna YH-leden vid Arcada år 2019?

Du kan ansöka om studierätt när du har avlagt första årets studier. Om det ingår praktik i första årets studier behöver du inte avlägga den för att kunna ansöka om examensstudierätt. Observera  att du ska uppfylla alla krav på antagning (antal sp och ev. lämplighetstest och språktest, se nedan) senast 31.7.2020. Om du inte uppfyller kraven kan du inte fortsätta på samma utbildnings Öppna YH-led och du kan kan heller inte bli antagen till examensstudier på detta sätt.

Ansökningsblanketten finns på www.studieinfo.fi under ansökningstiden (20.4-9.8.2020). Du hittar blanketten genom att skriva "Arcada" i sökfältet, klicka "Ansökningstiden pågår" (till vänster), välja din utbildning och klicka "Fyll i ansökan" (till höger).

Har du inlett dina studier på Öppna YH-leden vid Arcada år 2017 eller tidigare?

Du kan ansöka om studierätt när du har avlagt minst 60 sp som kan ingå i examen. Observera att du ska ansöka uppfylla alla krav på antagning (antal sp och ev. lämplighetstest och språktest, se nedan) senast 31.7.2020. Efter det  upphör din nuvarande studierätt på Öppna YH-leden.

Ansökningsblanketten finns på www.studieinfo.fi under ansökningstiden som infaller 20.4-9.8.2020. Du hittar blanketten genom att skriva "Arcada" i sökfältet, klicka "Ansökningstiden pågår" (till vänster), välja din utbildning och klicka "Fyll i ansökan" (till höger).

Har du avlagt öppna studier vid en annan högskola?

Du kan inte ansöka om examensstudierätt på basis av Öppna YH-studier vid en annan högskoal. Du måste ansöka via gemensam ansökan. Om du blir antagen kan du ansöka om att få räkna tillgodo dina tidigare studier.

Lämplighetstest och språktest

Till en del utbildningar krävs lämplighetstest  och språktest då du söker in som Öppna YH-ledstudent till Arcadas bachelorutbildningar. 

Om du ansöker om studierätt till utbildningarna till förstavårdare eller fysioterapeut (eller den engelska Nursing-utbildningen) måste du också ha ett godkänt resultat i lämplighetstestet. Du kan inte ansöka innan du har klarat av lämplighetstestet. Lämplighetstest ordnas i allmänhet under våren (maj/juni).

På frågor om lämplighetstestet svarar: 

Amanuens Maria Enoksson
maria.enoksson(a)arcada.fi
(fysioterapeut)

Amanuens Erica Åkermarck
erica.akermarck(a)arcada.fi
(förstavårdare, Nursing)

Sökande till Nursing bör också bevisa att de har tillräckliga kunskaper i svenska eller finska.

Antagning och mottagande av studieplats

Du ska ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan på www.studieinfo.fi. Observera att du kan för en termin endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen.

Inför studiestarten

Du blir inskriven som examensstudent fr.o.m. 1.8.2020.

När du blir antagen som examensstudent har du rätt till studiestöd och övriga studiesociala förmåner.

OBS! När du lyfter studiestöd är det viktigt att du har tillräcklig studieframgång och att du dessutom håller reda på inkomstgränserna, ifall du jobbar vid sidan av studierna. Tillräcklig studieframgång betyder att du avlägger tillräckligt många studiepoäng i förhållande till hur många månader stöd du lyfter under ett läsår (krav: minst 5 sp/stödmånad och dessutom alltid minst 20 sp under ett läsår). De kurser som du har avlagt medan du studerat på öppna yrkeshögskolan räknas inte med eftersom de är daterade en termin/läsår då du inte hade rätt att lyfta studiestöd, d.v.s. innan du blev examensstudent.

Mera information om studiestödet hittar du på https://start.arcada.fi/sv/studiestod och http://www.kela.fi/web/sv/studerande

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om ansökningsprocessen kan du kontakta Antagningsservice:

e-post: antagningsservice(a)arcada.fi
tfn: 0294 282 699 (växel)