Siktet på examensstudier på bachelornivå? Välj Öppna YH-leden!

Öppna YH vid Arcada erbjuder flexibla studiemöjligheter. Du kan välja mellan att studera på Öppna YH-leden på bachelornivå eller att gå enskilda öppna yrkeshögskolekurser på bachelor- och masternivå.

Öppna yrkeshögskoleleden (Öppna YH-leden) är en möjlighet som riktar sig till dig som har siktet inställt på att avlägga en bachelorexamen vid Arcada. Även om studier vid öppna yrkeshögskolan i sig inte kan leda till en examen ger Öppna YH-ledsstudier dig en chans att pröva på högskolestudier och så småningom övergå till att studera som examensstudent vid Arcada.

 Läs mer om om Öppna YH-leden.

 

Från Öppna YH-leden till examensstudier

 

Om du har studerat som Öppen YH-ledstudent kan du ansöka om studierätt som ordinarie student vid Arcada när du har avlagt de studier som krävs. Observera att kraven varierar beroende på när du har inlett dina studier på Öppna YH-leden.

Läs mer om hur du ansöker om att bli ordinarie examensstudent.