Antagningsgrunder

Antagningen till Arcadas svenskspråkiga masterutbildningar sker på basen av en skriftlig inlämningsuppgift. Den sökande måste få minst 35 poäng av maximalt 60 för att ha en chans att bli antagen. Instruktioner för inlämningsuppgiften kommer att publiceras i mitten/slutet av mars. Deadline för att lämna in uppgiften kommer att vara ca. en månad efter att uppgiften har publicerats. Uppgiften publiceras på masterutbildningarnas egna sidor.