Vi publicerar vårens antagningsresultat senast 9.7.2021. Då du blivit erbjuden en studieplats vid Arcada och bestämt dig för att ta emot den, ska du tacka ja till studieplatsen enligt anvisningarna i e-postmeddelandet som skickas från utbildningsstyrelsen. I samband med att du tar emot studieplatsen ska du också göra en obligatorisk läsårsanmälan. Du ska även i det här skedet ladda upp betygskopior och arbetsintyg på din ansökningsblankett.

Du ska ta emot din studieplats, lärsårsanmäla dig samt ladda upp dina betygskopior och arbetsintyg senast 16.7.2021 kl. 15.00. Om du antas från en reservplats anges deadline i antagningsbrevet.

Observera att om du skickar din bekräftelse på mottagandet av studieplatsen och läsårsanmälan via pappersblankett så ska de vara Arcadas antagningsservice tillhanda innan deadline. Skicka dem därför i god tid. 

Kom ihåg att din antagning är villkorlig tills alla tre punkter är gjorda. 

1. Tacka ja till studieplatsen 

– Deadline 16.7.2021 kl. 15.00

Du som har finländsk personbeteckning och nätbankskoder kan ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan via tjänsten Min Studieinfo. Du som saknar finländsk personbeteckning kan ta emot studieplatsen via den Secure-länk som du får per e-post då du blivit antagen.

Ditt meddelande om mottagande av studieplats är bindande och du kan inte ändra eller annullera det. Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom utsatt tid, förlorar du studieplatsen.

Viktigt:

  • Du kan ta emot endast en högskoleplats som leder till högskoleexamen per termin. Denna bestämmelse gäller yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen. Du kan läsa mera om bestämmelsen här.

2. Gör obligatorisk läsårsanmälan

– Deadline 16.7.2021 kl. 15.00

Du ska göra en obligatorisk läsårsanmälan via tjänsten Min Studieinfo, på samma ställe var du tar emot studieplatsen.

Viktigt:

  • Du kan anmäla dig frånvarande för ditt första läsår endast om du har en lagstadgad orsak: militär- eller civiltjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller sjukdom som gör att du inte kan inleda sina studier. Läs mer om frånvaroanmälan här.

3. Lämna in betygskopior och arbetsintyg

Alla antagna studenter ska ladda upp betygskopior och arbetsintyg på sin ansökningsblankett innan deadline för mottagande av studieplats går ut. Om du antas från reservplats, anges din deadline i antagningsbrevet. 

Du lämnar in betygskopiorna och arbetsintygen för att visa att de uppgifter du angivit i ansökan stämmer. Det skall alla antagna göra, oberoende av om du tar emot studieplatsen elektroniskt eller genom att lämna in pappersblanketter.

Information om vem som behöver skicka in sina betygskopior redan i ansökningsskedet hittar du här:

Läs mer om bilagor till ansökan.