Här har vi samlat nyttig information för dig som har blivit antagen till Arcada!

Till antagna

Mottagande av studieplats och läsårsanmälan
Mottagande av studieplats och läsårsanmälan skall göras senast 8.7.2019 kl. 15.00.

Läs mer om mottagande av studieplats och läsårsanmälan.

Lämna in arbetsintyg och betygskopior
Kom ihåg att lämna in dina  betygskopior och kopior på arbetsintyg så att de är oss tillhanda senast 8.7.2019 kl. 15.00.

Arbetsintyg ska visa att du har minst 36 månaders arbetserfarenhet inom en relevant bransch efter att du har genomfört din lägre högskoleexamen.

Efter att vi kontrollerat uppgifterna skickar vi infopaketet inför studiestarten till dig.

Läs mer om bilagor till din ansökan, vad det innebär att ett dokument är bestyrkt och vart du ska skicka dem.

Studieguiden

Här hittar du Arcadas studieguide. Där kan du navigera dig fram och hitta allt som har med dina kommande studier att göra

Tillgodoräkning av tidigare studieprestationer

Du som eventuellt redan har studier på högskolenivå som passar in i den nya utbildningens läroplan kan anhålla om att få tillgodo tidigare avlagda studier. Det är amanuensen på din institution som kan hjälpa dig med frågor kring tillgodoräkningar. Mer information hittar du här