Masterutbildningar (högre yrkeshögskoleutbildningar) riktar sig till dig som redan har en bachelorexamen (yrkeshögskoleexamen) inom området i grunden. Om du har en motsvarande institutexamen, d.v.s. om du tog din examen innan yrkeshögskoleexamen infördes, kan du söka till en masterutbildning ifall du utöver din examen på institutnivå även har en högskoleexamen (vilken som helst).

Därtill behöver du ha minst två års arbetserfarenhet efter avlagd yrkeshögskoleexamen för att vara behörig.

 

1. Grundutbildningskrav

Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle

•    Yrkeshögskoleexamen: barnmorska (YH), ergoterapeut (YH), fysioterapeut (YH), förstavårdare (YH), hälsovårdare (YH), idrottsinstruktör (YH), sjukskötare (YH) eller socionom (YH)
•    Någon av ovanstående examina på finländsk institutnivå i kombination med en högskoleexamen (vilken som helst) på minst bachelornivå
•    Motsvarande utländska examina
•    Övrig lämplig examen

Förutom att grundutbildningskravet uppfylls behövs dessutom tillräcklig arbetserfarenhet inom området (se punkt 2. arbetserfarenhet nedan).

 

2. Arbetserfarenhet

Utöver lämplig examen krävs det att du har minst två års arbetserfarenhet (24 månader) från branschen efter avlagd högskoleexamen (även yh-examen). Arbetserfarenheten måste vara införtjänad senast 31.7.2021. Om du har en examen på institutnivå räcker det att du har två års arbetserfarenhet införtjänad efter din institutexamen.  

Arbetserfarenheten måste vara införtjänad senast 31.7.2021. Deltidsarbete omvandlas till heltidsarbete så att 150 timmar eller 20 fulla dagar (minst 7 timmar per dag) motsvarar en månad. Arbetserfarenheten behöver inte vara kontinuerlig eller vara införtjänad hos samma arbetsgivare. Som arbetserfarenhet godkänns endast sådan som kan bestyrkas med intyg av arbetsgivaren. Företagarverksamhet godkänns som arbetserfarenhet om den bestyrks med intyg över att företagaren är eller har varit FöPL- eller ArPL-försäkrad. Militärtjänstgöring, civiltjänstgöring eller vårdledighet godkänns inte som arbetserfarenhet, men däremot nog moderskaps- och föräldraledighet.

Behörighetskraven för olika utbildningar vid olika yrkeshögskolor varierar. Kontrollera därför för varje ansökningsönskemål om du är behörig att söka!