Masterutbildningar (högre yrkeshögskoleutbildningar) riktar sig till dig som redan har en bachelorexamen (yrkeshögskoleexamen) inom området i grunden. Om du har en motsvarande institutexamen, d.v.s. om du tog din examen innan yrkeshögskoleexamen infördes, kan du söka till en masterutbildning ifall du utöver din examen på institutnivå även har en högskoleexamen (vilken som helst).

Därtill behöver du ha minst två års arbetserfarenhet efter avlagd yrkeshögskoleexamen för att vara behörig.

Var uppmärksam på att utbildningarna har olika behörighetskrav.

1. Grundutbildningskrav

Hälsofrämjande

  • Yrkeshögskoleexamen: barnmorska (YH), ergoterapeut (YH), fysioterapeut (YH), förstavårdare (YH), hälsovårdare (YH), idrottsinstruktör (YH) , sjukskötare (YH) eller socionom (YH).
  • Någon av ovanstående examina på finländsk institutnivå i kombination med en högskoleexamen på minst Bachelor-nivå.
  • Motsvarande utländska bachelorexamina.
  • Annan lämplig examen på bachelornivå

Förutom att grundutbildningskravet uppfylls behövs dessutom tillräcklig arbetserfarenhet inom området (se punkt 2. arbetserfarenhet nedan).

Det sociala området 

  • Yrkeshögskoleexamen: socionom (YH)
  • Motsvarade finländsk examen på institutnivå i kombination med en högskoleexamen på minst Bachelor-nivå.
  • Motsvarande utländsk bachelorexamen
  • Annan lämplig examen på bachelornivå

Förutom att grundutbildningskravet uppfylls behövs dessutom tillräcklig arbetserfarenhet inom området (se punkt 2. arbetserfarenhet nedan).

2. Arbetserfarenhet

Utöver lämplig examen krävs det att du har minst två års arbetserfarenhet (24 månader) från branschen efter avlagd högskoleexamen (även yh-examen). Arbetserfarenheten måste vara införtjänad senast 31.7.2020. Om du har en examen på institutnivå räcker det att du har två års arbetserfarenhet införtjänad efter din institutexamen.  

Arbetserfarenheten måste vara införtjänad senast 31.7.2020. Deltidsarbete omvandlas till heltidsarbete så att 150 timmar eller 20 fulla dagar (minst 7 timmar per dag) motsvarar en månad. Arbetserfarenheten behöver inte vara kontinuerlig eller vara införtjänad hos samma arbetsgivare. Som arbetserfarenhet godkänns endast sådan som kan bestyrkas med intyg av arbetsgivaren. Företagarverksamhet godkänns som arbetserfarenhet om den bestyrks med intyg över att företagaren är eller har varit FöPL- eller ArPL-försäkrad. Militärtjänstgöring, civiltjänstgöring eller vårdledighet godkänns inte som arbetserfarenhet, men däremot nog moderskaps- och föräldraledighet.

Behörighetskraven för olika utbildningar vid olika yrkeshögskolor varierar. Kontrollera därför för varje ansökningsönskemål om du är behörig att söka!