Ansökan till examensstudier (utbildningar på master- och bachelornivå) på svenska vid Arcada sker via högskolornas gemensamma ansökan. Du ansöker via studieportalen studieinfo.fi och kan sammanlagt söka till maximalt sex olika utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet i Finland.

Ansökan via högskolornas gemensamma ansökan är uppdelad i två ansökningstider

Ansökan till Arcadas svenskspråkiga bachelor- och masterutbildningar äger rum under ansökningstid 2: 20.3–3.4.2019 kl. 15.00.

Ansökningsformuläret finns endast tillgänglig under ansökningstiden och hittas på studieinfo.fi. Om du har frågor om ansökningsformuläret kan du kontakta Arcadas antagningsservice på antagningsservice@arcada.fi.

Kom ihåg!

  • Var väldigt noga med hur du prioriterar dina ansökningsönskemål i ansökan. Efter att respektive ansökningstid har avslutats kan du inte längre ändra ordningsföljden.
  • Du kan endast bli antagen till en utbildning – det högst prioriterade önskemålet som dina poäng räcker till för.

Notera!

Arcadas engelskpråkiga masterutbildningar ingår inte i gemensam ansökan. Läs mera om hur du ansöker till dem här.


Här finns Arcadas svenskspråkiga masterutbildningar på studieinfo.fi.
 

Bilagor i ansökningsskedet

Vad gäller bestyrkta kopior av dina betyg (bachelor-/yrkeshögskoleexamen, institutexamen och annan högskoleexamen) så skickar du normalt sett inte in dem i ansökningsskedet. De skickar du in först när du kommit in på Arcada och tackar ja till din studieplats och gör läsårsanmälan (det gäller dig som tog din examen i Finland). 

Ifall du däremot söker med en utländsk examen är det obligatoriskt att skicka en bestyrkt kopia av examensbetyget som ansökan grundar sig på redan i ansökningsskedet. 

Läs mer om bilagor.

Antagningsresultat publiceras

Vi publicerar vårens antagningsresultat senast 28.6.2019.