Ansökan

Ansökan till Arcadas svenskspråkiga examensstudier (utbildningar på bachelor- och masternivå) sker via högskolornas andra gemensamma ansökan våren 2020 på den nationella studieportalen studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är tillgänglig endast under ansökningstiden 17.3 - 31.3.2021 (kl. 15).

På studieinfo.fi kan du läsa mera om gemensam ansökan till högskolor.

Till våra engelska utbildningar ansöker man via en separat ansökan, men även den ansökningsblanketten finns på studieinfo.fi.


Behörighet

Varje utbildning har specifika behörighetskrav. Bekanta dig med behörighetskraven här.


Bilagor i ansökningsskedet

Endast du som har avlagt bachelorexamen vid en utländsk högskola ska ladda upp en kopia på examensbetyget i ansökningskedet. Övriga betygskopior och kopior på arbetsintyg lämnas in när du tar emot studieplatsen.

Läs mer om bilagor.


Viktigt att tänka på

  • Det är viktigt att du i ansökan uppger korrekta uppgifter. Ifall det visar sig att du har uppgett felaktiga betygsuppgifter i din ansökan och därmed blivit antagen på felaktiga grunder, kan yrkeshögskolan häva antagningen.
  • Var väldigt noga med hur du prioriterar dina ansökningsönskemål i ansökan. Efter att ansökningstiden har avslutats kan du inte längre ändra ordningsföljden.
  •  Du kan bli antagen till endast en utbildning i högskolornas andra gemensamma ansökan våren 2021 – det högst prioriterade önskemålet som dina poäng räcker till för. Det är därför det är så viktigt att du funderar på hur du prioriterar ansökningsmålen.
  • Om du även ansöker i högskolornas första gemensamma ansökan våren 2021 eller i någon separat ansökan kan du erbjudas flera studieplatser, men du kan ta emot bara en studieplats. Läs mera om bestämmelsen om en studieplats här.
  • Kontrollera vilka bilagor du måste skicka med din ansökan (som t.ex. dina betygskopior). Se ovan.

 

Antagning

Antagningen sker på basis en inlämningsuppgift. Information om inlämningsuppgiften finns här.

Vi publicerar vårens antagningsresultat senast 16.7.2021.