Ansökan till  examensstudier (utbildningar på bachelor- och masternivå) på svenska vid Arcada sker via högskolornas gemensamma ansökan. Det är därför du gör din ansökan via den nationella studieportalen studieinfo.fi. Om du söker till en utbildning som kräver att du skickar in bilagor, kommer det i slutet av ansökan att stå vilka bilagor som du ska skicka in, på vilket sätt och vart du ska skicka dem.