Skip to main content

FAQ

Ofta frågade frågor om ansökan till Arcada

Här hittar du de vanligaste frågorna om ansökning och antagning. Om du inte hittar det svar du söker kan du kontakta Arcadas antagningsservice på antagningsservice@arcada.fi.

Ansökningsprocessen

Du kan söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen (Bachelor) om du har avlagt:

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP)
 • yrkesinriktad grundexamen som omfattar 180 kompetenspoäng eller motsvarande tidigare utbildning
 • yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en motsvarande tidigare examen
 • en utländsk utbildning som i ifrågavarande land ger behörighet för högskolestudier

Du kan söka till studier som leder till högre yrkeshögskoleexamen (Master) om du har:

 • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen.
 • minst två års arbetserfarenhet inom ifrågavarande område efter din yrkeshögskoleexamen

Du ska skicka in dokument/förhandsuppgift om:

 • Du söker med utländsk examen.
 • Du har studentexamen avlagd före 1990.
 • du har en internationell studentexamen (IB, EB el RP) avlagd i Finland eller utomlands. Ifall du avlägger din IB-examen våren 2019 behöver vi få dina Predicted Grades per 10.4.2019 kl. 15.
 • Du söker till en utbildning i mediekultur.
 • Du anhåller om specialarrangemang i urvalsprovet.

Om du har en utländsk bachelorexamen, ber vi dig skicka in kopior på ditt betyg. Om betyget inte är på engelska, ber vi dig att även skicka en översättning till engelska, svenska eller finska. I övrigt skickas betygen och arbetsintygen i antagningsskedet.

Urvalsprov

Om du söker till utbildningen i företagsekonomi eller en teknikutbildning på Arcada och du har en avlagd studentexamen kan du bli antagen på basen av betyg.

I övrigt måste man delta i urvalsprovet för att kunna bli antagen till Arcada.

Förhandsmaterialet finns på varje utbildnings egen sida på Arcadas hemsidor. Notera att utbildningen i mediekultur även har en förhandsuppgift som bör kompletteras och skickas in före 10.4.2019 kl. 15 finsk tid.

Om du är behörig kommer du att per e-post få en kallelse till urvalsprovet. Där finns det mera information om hur du anmäler dig till urvalsprovet.

Enligt antagningsgrunderna kommer kallelser till de riksomfattande proven inom företagsekonomi (tradenom) och teknik (ingenjör) inte att skickas ut utan sökande förväntas söka fram information om urvalsproven på högskolornas hemsidor och delta i provet vid den yrkeshögskola som utgör det högsta önskemålet bland de företagsekonomi-önskemål man sökt till, ifall man sökt till företagsekonomi och på motsvarande sätt bland sina teknikönskemål ifall man sökt till utbildning inom teknik. Arcada kontaktar obehöriga sökande före urvalsprovet.

Du kan anhålla om specialarrangemang om du har ett funktionshinder. Till funktionshinder räknas t.ex. läs- och skrivsvårigheter, rörelsehinder, synskador, hörselskador, psykiska funktionshinder samt neuropsykiatriska funktionshinder (t.ex. ADHD).

Du anhåller om specialarrangemang genom att fylla i en skild blankett och skicka den till Arcadas antagningsservice senast 10.4.2019 kl. 15.00. Du kan hitta blanketten samt mera information om anhållan om specialarrangemang här.

Ansökningsresultaten

Senast 28.6.2019. Varje sökande får ett e-postmeddelande med deras resultat. Under denna tid prioriterar antagningsservice att skicka resultaten åt alla sökande. Därför kan det ta längre än vanligt innan sökande får svar på sina meddelanden.

Det kan det. Du kan endast bli antagen till det högst prioriterade önskemålet som dina poäng räcker till för.

De sökande som har Arcada som första preferens, eller sökande som söker till företagsekonomi eller teknikutbildningarna med studentexamen kan få sina resultat först.

Kontakta alltid Arcadas antagningsservice på antagningsservice@arcada.fi eller admissions@arcada.fi för att reda ut ärendet.

Terminsavgifter och stipendier

Terminsavgifter gäller för sökande som inte är EU/EES-medborgare och som söker till bachelorutbildningarna på engelska. Läs mera här.

Stipendier kan endast sökas av studenter som är skyldiga att betala terminsavgift. Inga andra studiestipendier erbjuds.

Boende

Tyvärr kan Arcada inte hjälpa sökande att hitta boende. När sökande har tagit emot sin studieplats, läsårsanmält sig och skickat in de dokument som krävs, skickar Arcada ett studieintyg som sökande kan bifoga i sin ansökan.

Kontakta oss

Har du frågor om ansökan och antagning?

Kontakta antagningsservice: 

Tel: +358 (0)207 699 699 (Arcadas växel)
E-post: antagningsservice@arcada.fi

Kom ihåg att kolla vår FAQ också!