Skip to main content

FAQ

Ofta frågade frågor om ansökan till Arcada

Här hittar du de vanligaste frågorna om ansökning och antagning. Om du inte hittar det svar du söker kan du kontakta Arcadas antagningsservice på antagningsservice@arcada.fi.

Ansökningsprocessen

Du kan söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen (Bachelor) om du har avlagt:

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP)
 • yrkesinriktad grundexamen som omfattar 180 kompetenspoäng eller motsvarande tidigare utbildning
 • yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en motsvarande tidigare examen
 • en utländsk utbildning som i ifrågavarande land ger behörighet för högskolestudier

Du kan söka till studier som leder till högre yrkeshögskoleexamen (Master) om du har:

 • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen.
 • minst två års arbetserfarenhet inom ifrågavarande område efter din yrkeshögskoleexamen

Du ska skicka in dokument/förhandsuppgift om:

 • Du söker med utländsk examen.
 • Du har studentexamen avlagd före 1990.
 • du har en internationell studentexamen (IB, EB el RP) avlagd i Finland eller utomlands. Ifall du avlägger din IB-examen våren 2019 behöver vi få dina Predicted Grades per 10.4.2019 kl. 15.
 • Du söker till en utbildning i mediekultur.
 • Du anhåller om specialarrangemang i urvalsprovet.

Om du har en utländsk bachelorexamen, ber vi dig skicka in kopior på ditt betyg. Om betyget inte är på engelska, ber vi dig att även skicka en översättning till engelska, svenska eller finska. I övrigt skickas betygen och arbetsintygen i antagningsskedet.

Urvalsprov

Alla utbildningar vid Arcada har ett urvalsprov. Därtill kan du bli antagen på basis av betyg till de flesta utbildningarna med undantag av kulturbranschen och utbildningarna till fysioterapeut, förstavårdare och sjukskötare (flerform).

Förhandsmaterialet finns på varje utbildnings egen sida på Arcadas hemsidor. Notera att utbildningen i Film & media även har en förhandsuppgift som bör kompletteras och skickas in före 8.4.2020 kl. 15.00 finsk tid.

Nej, du behöver inte anmäla dig till urvalsprovet. Om du är behörig kommer du att per e-post få en kallelse till urvalsprovet. Där finns det mera information om hur du deltar i urvalsprovet.

Du kan anhålla om specialarrangemang om du har ett funktionshinder. Till funktionshinder räknas t.ex. läs- och skrivsvårigheter, rörelsehinder, synskador, hörselskador, psykiska funktionshinder samt neuropsykiatriska funktionshinder (t.ex. ADHD).

Ifall du vill anhålla om individuella arrangemang i YH-urvalsprovet ska du följa anvisningarna som du hittar på www.yrkeshogskolestudier.fi

Du anhåller om specialarrangemang för Arcadas egna urvalsprov för utbildningarna inom kulturbranchen, fysioterapeut och förstavårdare genom att fylla i en skild blankett och skicka den till Arcadas antagningsservice senast 8.4.2020. Du kan hitta blanketten samt mera information om anhållan om specialarrangemang här.

Ansökningsresultaten

Senast 15.7.2020. Varje sökande får ett e-postmeddelande med deras resultat. Under denna tid prioriterar antagningsservice att skicka resultaten åt alla sökande. Därför kan det ta längre än vanligt innan sökande får svar på sina meddelanden.

Det kan det. Du kan endast bli antagen till det högst prioriterade önskemålet som dina poäng räcker till för.

De sökande som har Arcada som första preferens, eller sökande som söker till företagsekonomi eller teknikutbildningarna med studentexamen kan få sina resultat först.

Kontakta alltid Arcadas antagningsservice på antagningsservice@arcada.fi eller admissions@arcada.fi för att reda ut ärendet.

Terminsavgifter och stipendier

Terminsavgifter gäller för sökande som inte är EU/EES-medborgare och som söker till bachelorutbildningarna på engelska. Läs mera här.

Stipendier kan endast sökas av studenter som är skyldiga att betala terminsavgift. Inga andra studiestipendier erbjuds.

Boende

Tyvärr kan Arcada inte hjälpa sökande att hitta boende. När sökande har tagit emot sin studieplats, läsårsanmält sig och skickat in de dokument som krävs, skickar Arcada ett studieintyg som sökande kan bifoga i sin ansökan.

Kontakta oss

Har du frågor om ansökan och antagning?

Kontakta antagningsservice: 

Tel: +358 (0)294 282 699 (Arcadas växel)
E-post: antagningsservice@arcada.fi

Kom ihåg att kolla vår FAQ också!