Alla utbildningar vid Arcada har ett urvalsprov, men till våra ingenjörs- och tradenomutbildningar kan du bli antagen också på basis av studentexamensbetyg.

I en del urvalsprov ingår litteratur som du ska läsa på förhand.  Urvalsproven varierar från utbildning till utbildning, men det ingår alltid ett skriftligt prov.  Det kan också ingå t.ex. intervjuer, gruppdiskussioner eller andra former av prov. Du som söker till någon av inriktningarna för Utbildningen i mediekultur bör också komma ihåg att det ingår förhandsuppgifter redan i ansökningsskedet. 

Vi har samlat detaljerad information om t.ex. vad som ingår i urvalsproven, när de arrangeras och vilken förhandslitteratur du ska läsa på utbildningarnas egna sidor under bacheloravsnittet. Om du vill ha en  snabb överblick över när de olika utbildningarnas urvalsprov äger rum, antalet studieplatser och vad som ingår i urvalsprovet har vi även samlat en lättöverskådlig tabell längst ned på den här sidan (som enkelt slussar dig vidare till den mer detaljerade ansökningsinformationen på utbildningarnas egna sidor).

Kallelser till urvalsprov

Alla behöriga sökande kallas i regel till urvalsprov. Om du söker till någon av inriktningarna för Utbildningen i mediekultur måste du också ha en godkänd förhandsuppgift för att bli kallad. Kallelsebrevet skickas per e-post och innehåller viktig praktisk information om urvalsprovet.

Till tradenom- och ingenjörsutbildningarna skickas inga kallelser, men däremot nog ett e-postmeddelande med praktisk information.