Alla utbildningar vid Arcada har ett urvalsprov. Därtill kan du bli antagen på basis av betyg till de flesta utbildningarna med undantag av kulturbranschen och utbildningarna till fysioterapeut, förstavårdare och sjukskötare (flerform). Betygsbaserad antagning sker antingen på basis av studentexamensbetyg (inklusive International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung) eller betyg över yrkesinriktad grundexamen utfärdat efter 1.8.2015. Arcada följer de poängsättningsmodeller som finns på www.yrkeshogskolestudier.fi. Vissa ansökningsmål har ett tröskelvärde i matematik, d.v.s. ett lägsta vitsord som du måste ha för att kunna bli antagen på basis av betyg.

Du kan bli antagen på basen av YH-urvalsprovet till alla Arcadas bachelor utbildningar, med undantag av kulturbranschen och utbildningarna till fysioterapeut och förstavårdare som ordnar egna urvalsprov. Du kan läsa mer om YH-urvalsprovet på www.yrkeshogskolestudier.fi.

I Arcadas egna urvalsprov kan ingå litteratur som du ska läsa på förhand. Det kan också ingå t.ex. intervjuer, gruppdiskussioner eller andra former av prov. Du som söker till någon av inriktningarna för utbildningen i film och media bör också komma ihåg att det ingår förhandsuppgifter redan i ansökningsskedet.

Vi har samlat detaljerad information om t.ex. vad som ingår i urvalsproven, när de arrangeras och vilken förhandslitteratur du ska läsa på utbildningarnas egna sidor under bacheloravsnittet.

Kallelser till urvalsprov

Ifall du söker till en utbildning som använder sig av YH-urvalsprovet får du ingen skild kallelse till urvalsprovet. Vi skickar endast ut kallelser till Arcadas egna urvalsprov inom kulturbranschen och urvalsproven för utbildningarna till fysioterapeut och förstavårdare. Om du söker till någon av inriktningarna för utbildningen i film och media måste du också ha fått tillräckligt med poäng för din förhandsuppgift för att bli kallad. Kallelsebrevet skickas per e-post och innehåller viktig praktisk information om urvalsprovet.