För dig som vill börja studera till hösten men fortfarande saknar studieplats arrangerar Arcada tilläggsansökan till några bachelorutbildningar.

Tilläggsansökan är möjlig till följande utbildningar:

Hur ansöker du?

Du söker till utbildningarna via tilläggsansökan 29.7 – 5.8.2019. Ansökan sker elektroniskt via adressen www.studieinfo.fi. Ansökan bör vara sparad den sista ansökningsdagen 5.8 kl.15.00. Du ska ta med dig betygskopior till urvalsprovet. 

I tilläggsansökan följs antagningsgrunderna och principerna för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna. Notera att tilläggsansökan inte har en enhetlig gemensam ansökningstid, utan högskolorna gör själva upp sin tidtabell. Behöriga sökande får komma på urvalsprov.

Om du redan har tagit emot en studieplats som leder till högskoleexamen på en utbildning som inleds höstterminen 2019 kan du inte ta emot en annan studieplats och då är det onödigt att ansöka i tilläggsansökan.

Betygskopior
Ta med dig betygskopior till urvalsprovet.

  • Om du har gått gymnasiet ska du ta med dig kopior på både studentexamensbetyget och gymnasiets avgånsgbetyg.
  • Om du har gått yrkesskolan ska du ta med dig kopior på både examensbetyget och avgångsbetyget från grundskolan.
  • Om du har en utländsk utbildning ska du ta med dig en kopia av examensbetyget och en översättning till svenska, finska eller engelska om betyget inte är på något av de språken.

Urvalsprov
Notera att urvalsprov ingår i alla utbildningar som deltar i tilläggsansökan. Läs mer om urvalsproven via länkarna nedan.

Bachelorutbildningar

 

Utbildning Urvalsprov Länk till ansökan
Mediekultur: Producentskap Urvalsprov / Förhandsuppgift Ansök
Ingenjör: Energi- och miljöteknik Urvalsprov Ansök
Ingenjör: Process- och materialteknik Urvalsprov Ansök

 

Studiestart

 

Studierna vid Arcada inleds tisdag 27.8.2019 med en introduktionsdag.