Har du redan en examen på institutnivå som du vill uppgradera till en yrkeshögskoleexamen? Eller har du en yrkeshögskoleexamen inom branschen men vill avlägga en till? Då kan denna ansökan vara för dig.


Behörighet

Vem som är behörig att söka varierar från utbildning till utbildning. Kontrollera behörighetskraven till den utbildning du är intresserad av nedan. Motsvarande utländska examina ger inte behörighet.

Barnmorska (YH)

Du kan ansöka om du har någon av följande examina:

  • barnmorskeexamen på institutnivå
  • sjukskötare (YH)
  • även hälsovårdare (YH) och förstavårdare (YH) kan ansöka eftersom sjukskötar(YH)-examen ingår i dessa examina

Ergoterapeut (YH)

Du kan ansöka om du har en ergoterapeutexamen på institutnivå.

Fysioterapeut (YH)

Du kan ansöka om du har en fysioterapeutexamen på institutnivå.

Förstavårdare (YH)

Du kan ansöka om är sjukskötare (YH). Även sökande som är barnmorska (YH) eller hälsovårdare (YH) kan ansöka eftersom sjukskötar(YH)-examen ingår i dessa examina.

Hälsovårdare (YH)

Du kan ansöka om du har någon av följande examina:

  • hälsovårdarexamen på institutnivå
  • sjukskötare (YH)
  • även sökande som är barnmorska (YH) och förstavårdare (YH) kan ansöka eftersom sjukskötar(YH)-examen ingår i dessa examina

Idrottsinstruktör (YH)

Du kan ansöka om du har en idrottsinstruktörsexamen på institutnivå.

Sjukskötare (YH)

Du kan ansöka om du har en sjukskötarexamen på institutnivå.

Socionom (YH)

Du kan ansöka om du har någon av följande examina:

  • examen inom det sociala omådet på institutnivå (socialpedagog, socialhandledare, handledare av utvecklingshämmade, handledare inom det sociala området eller diakon)
  • socionom (YH). Du kan ansöka om du redan är socionom (YH), men behöver en ny examen för att få behörighet att arbeta som socionom inom småbarnspedagogik.

Ansökan och bilagor

Ansökan äger rum 6-15.4.2020 på www.studieinfo.fi. Ansökningstiden slutar 15.4.2020 kl. 15.00.

Du hittar ansökningsblanketten genom att skriva in "Arcada" i sökfältet, välja "Ansökningstiden pågår" i kolumnen till vänster och sedan klicka på den utbildning som du vill söka till.

Senast 22.4.2020 kl. 15.00 ska man lämna in en kopia på det examensbetyg som ger behörighet att ansöka. De som söker till barnmorske-, förstavårdar- eller hälsovårdarutbildningen ska endast lämna in kopia på examensbetyget för sjukskötarexamen, om ett sådant har utfärdats separat.

Om du har avlagt din yrkeshögskoleexamen vid Arcada behöver du inte ladda upp någon bilaga.

Antagningsgrunder

Det finns tre platser på varje utbildning, med undantag av utbildningen till sjukskötare (YH) som har 15 platser.

De sökande rangordnas vid behov på basis av

  1. poäng för intervjun och
  2. poäng för examensbetyget.

Om de sökande fortfarande har lika många poäng avgör lottdragning vem som erbjuds en studieplats.

Intervju/lämplighetstest

Alla behöriga sökande till förstavård kallas till ett lämplighetstest som ordnas 25-27.5.2020. Lämplighetstestet omfattar alla delar av urvalsprovet med undantag av det skriftliga kunskapsprovet.

Alla behöriga sökande till övriga utbildningar kallas till intervju. Intervjun poängsätts på skalan 0-20.

Man bör få ett godkänt resultat i intervjun/lämplighetstestet för att kunna bli antagen.

Tidpunkt för intervjuerna
Barnmorska 7.5.2020 kl. 13-16
Ergoterapeut 5.5.2020 kl. 13-16
Fysioterapeut 5.5.2020 kl. 13-16
Hälsovårdare 7.5.2020 kl. 13-16
Idrottsinstruktör 5.5.2020 kl. 13-16
Sjukskötare 7.5.2020 kl. 13-16
Socionom 5.5.2020 kl. 13-16

Poäng för examensbetyg

Det ovägda medeltalet för alla studier som bedömts med en enhetlig skala ger poäng för det behörighetsgivande examensbetyget. Om t.ex. lärdomsprovet är bedömt på en annan skala än övriga kurser utesluts lärdomsprovet. Examensbetyget poängsätts enligt nedanstående tabell:

Skala

Medeltal

4-10

≥ 9,00

≥ 8,75

≥ 8,50

≥ 8,25

≥ 8,00

≥ 7,75

≥ 7,50

≥ 7,25

≥ 7,00

1-5

≥ 4,50

≥ 4,25

≥ 4,00

≥ 3,75

≥ 3,50

≥ 3,25

≥ 3,00

≥ 2,50

≥ 2,00

1-3

≥ 2,80

≥ 2,60

≥ 2,40

≥ 2,20

≥ 2,00

≥ 1,80

≥ 1,60

≥ 1,40

≥ 1,20

Poäng

10

9

8

7

6

5

4

3

2


Mottagande av studieplats

Vi strävar efter att publicera antagningsresultat inom maj. Om du blir erbjuden en studieplats ska du både tacka ja till studieplatsen och göra läsårsanmälan inom utsatt tid för att studieplatsen ska bli din.

1. Tacka ja till studieplatsen 

Deadline 22.7.2020 kl. 15.00

Om du har finsk personbeteckning och nätbankskoder kan du ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan via tjänsten Min Studieinfo. Om du saknar finsk personbeteckning kan du ta emot studieplatsen via den secure-länk som du får per e-post då du blivit antagen.

Ditt meddelande om mottagande av studieplats är bindande och du kan inte ändra eller annullera det. Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom utsatt tid, förlorar du studieplatsen.

Viktigt: Du kan ta emot endast en högskoleplats som leder till högskoleexamen per termin. Denna bestämmelse gäller yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen. Du kan läsa mera om bestämmelsen här.

2. Gör obligatorisk läsårsanmälan

Deadline 22.7.2020 kl. 15.00

Du ska göra en obligatorisk läsårsanmälan via tjänsten Min Studieinfo, på samma ställe var du tog emot studieplatsen.

Viktigt: Du kan anmäla dig frånvarande för ditt första läsår endast om du har en lagstadgad orsak: militär- eller civiltjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller sjukdom som gör att du inte kan inleda sina studier. Läs mer om frånvaroanmälan här.