Har du redan en examen på institutnivå som du vill uppgradera till en yrkeshögskoleexamen? Eller har du en yrkeshögskoleexamen inom branschen men vill avlägga en till? Då kan denna ansökan vara för dig.


Behörighet

Vem som är behörig att söka varierar från utbildning till utbildning. Kontrollera behörighetskraven till den utbildning du är intresserad av nedan. Motsvarande utländska examina ger inte behörighet.

Barnmorska (YH)

Du kan ansöka om du har någon av följande examina:

 • barnmorskeexamen på institutnivå
 • sjukskötare (YH)
 • även hälsovårdare (YH) och förstavårdare (YH) kan ansöka eftersom sjukskötar(YH)-examen ingår i dessa examina

Ergoterapeut (YH)

Du kan ansöka om du har en ergoterapeutexamen på institutnivå.

Fysioterapeut (YH)

Du kan ansöka om du har en fysioterapeutexamen på institutnivå.

Förstavårdare (YH)

Du kan ansöka om är sjukskötare (YH). Även sökande som är barnmorska (YH) eller hälsovårdare (YH) kan ansöka eftersom sjukskötar(YH)-examen ingår i dessa examina.

Hälsovårdare (YH)

Du kan ansöka om du har någon av följande examina:

 • hälsovårdarexamen på institutnivå
 • sjukskötare (YH)
 • även sökande som är barnmorska (YH) och förstavårdare (YH) kan ansöka eftersom sjukskötar(YH)-examen ingår i dessa examina

Idrottsinstruktör (YH)

Du kan ansöka om du har en idrottsinstruktörsexamen på institutnivå.

Sjukskötare (YH)

Du kan ansöka om du har en sjukskötarexamen på institutnivå.

Socionom (YH)

Du kan ansöka om du har någon av följande examina:

 • examen inom det sociala omådet på institutnivå (socialpedagog, socialhandledare, handledare av utvecklingshämmade, handledare inom det sociala området eller diakon)
 • socionom (YH). Du kan ansöka om du redan är socionom (YH), men behöver en ny examen för att få behörighet att arbeta som socionom inom småbarnspedagogik.

Ansökan och bilagor

Ansökan äger rum 7-14.4.2021 på www.studieinfo.fi. Ansökningstiden slutar 14.4.2021 kl. 15.00.

Du hittar ansökningsblanketten genom att skriva in "Arcada" i sökfältet, välja "Ansökningstiden pågår" i kolumnen till vänster och sedan klicka på den utbildning som du vill söka till.

Senast 21.4.2021 kl. 15.00 ska man lämna in en kopia på det examensbetyg som ger behörighet att ansöka. De som söker till barnmorske-, förstavårdar- eller hälsovårdarutbildningen ska endast lämna in kopia på examensbetyget för sjukskötarexamen, om ett sådant har utfärdats separat.

Om du har avlagt din yrkeshögskoleexamen vid Arcada behöver du inte ladda upp någon bilaga.

Platser

Arcada erbjuder följande antal platser i denna ansökan:

 • Barnmorska (sökande med sjukskötare YH-examen):
 •  Ergoterapeut: 3
 •  Fysioterapeut: 3
 •  Förstavårdare: 3
 •   Hälsovårdare (sökande med sjukskötare YH-examen): 3
 • Idrottsinstrukör: 3
 •  Socionom: 3

Förutom ovanstående platser erbjuds totalt 10 platser till sökande med institutexamen (barnmorska, hälsovårdare eller sjukskötare) som önskar uppgradera sin examen till motsvarande yrkeshögskoleexamen.

Antagningsgrunder


Sökande med sjukskötare YH-examen till utbildningarna till barnmorska och hälsovårdare samt alla sökande till utbildningarna till ergoterapeut, fysioterapeut, idrottsinstruktör och socionom

Alla behöriga sökande kallas till en intervju. Intervjun poängsätts på skalan 0–20. Den sökande måste få ett godkänt resultat i intervjun för att kunna bli antagen. Om det finns flera behöriga sökande än vad det finns platser, rangordnas de sökande på basis av 1) poäng för intervjun och 2) poäng för examensbetyget. Om de sökande fortfarande har lika många poäng avgör lottdragning vem som erbjuds en studieplats.

Sökande med examen på institutnivå till utbildningarna till barnmorska, hälsovårdare och sjukskötare

Alla behöriga sökande kallas till en intervju. Intervjun poängsätts på skalan 0–20. Den sökande måste få ett godkänt resultat i intervjun för att kunna bli antagen. De sökande rangordnas i en enda kö, oberoende av vilken examen de strävar efter. Om det finns flera behöriga sökande än vad det finns platser, rangordnas de sökande på basis av 1) poäng för intervjun och 2) poäng för examensbetyget. Om de sökande fortfarande har lika många poäng avgör lottdragning vem som erbjuds en studieplats.

Sökande till utbildningen till förstavårdare

Alla behöriga sökande till utbildningen till förstavårdare kallas till ett lämplighetstest, som omfattar alla delar av urvalsprovet i gemensam ansökan med undantag för kunskapsprovet. Den sökande måste få ett godkänt resultat i lämplighetstestet för att kunna bli antagen. Om det finns flera behöriga sökande än vad det finns platser, rangordnas de sökande på basis av 1) poäng för lämplighetstestet och 2) poäng för examensbetyget. Om de sökande fortfarande har lika många poäng avgör lottdragning vem som erbjuds en studieplats.

Tidpunkt för intervjuerna

Början av maj. Exakta tidpunkter uppdateras senare.
 

Poäng för examensbetyg

Det ovägda medeltalet för alla studier som bedömts med en enhetlig skala ger poäng för det behörighetsgivande examensbetyget. Om t.ex. lärdomsprovet är bedömt på en annan skala än övriga kurser utesluts lärdomsprovet. Examensbetyget poängsätts enligt nedanstående tabell:

Skala

Medeltal

4-10

≥ 9,00

≥ 8,75

≥ 8,50

≥ 8,25

≥ 8,00

≥ 7,75

≥ 7,50

≥ 7,25

≥ 7,00

1-5

≥ 4,50

≥ 4,25

≥ 4,00

≥ 3,75

≥ 3,50

≥ 3,25

≥ 3,00

≥ 2,50

≥ 2,00

1-3

≥ 2,80

≥ 2,60

≥ 2,40

≥ 2,20

≥ 2,00

≥ 1,80

≥ 1,60

≥ 1,40

≥ 1,20

Poäng

10

9

8

7

6

5

4

3

2


Mottagande av studieplats

Vi strävar efter att publicera antagningsresultat inom maj. Om du blir erbjuden en studieplats ska du både tacka ja till studieplatsen och göra läsårsanmälan inom utsatt tid för att studieplatsen ska bli din.

1. Tacka ja till studieplatsen 

Deadline 16.7.2021 kl. 15.00

Om du har finsk personbeteckning och nätbankskoder kan du ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan via tjänsten Min Studieinfo. Om du saknar finsk personbeteckning kan du ta emot studieplatsen via den secure-länk som du får per e-post då du blivit antagen.

Ditt meddelande om mottagande av studieplats är bindande och du kan inte ändra eller annullera det. Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom utsatt tid, förlorar du studieplatsen.

Viktigt: Du kan ta emot endast en högskoleplats som leder till högskoleexamen per termin. Denna bestämmelse gäller yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen. Du kan läsa mera om bestämmelsen här.

2. Gör obligatorisk läsårsanmälan

Deadline 16.7.2021 kl. 15.00

Du ska göra en obligatorisk läsårsanmälan via tjänsten Min Studieinfo, på samma ställe var du tog emot studieplatsen.

Viktigt: Du kan anmäla dig frånvarande för ditt första läsår endast om du har en lagstadgad orsak: militär- eller civiltjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller sjukdom som gör att du inte kan inleda sina studier. Läs mer om frånvaroanmälan här.