Här har vi samlat nyttig information för dig som har blivit antagen till Arcada!

Till antagna

Mottagande av studieplats och läsårsanmälan
Mottagande av studieplats och läsårsanmälan skall göras senast 16.7.2021 kl. 15.00.

Läs mer om mottagande av studieplats och läsårsanmälan.

Ladda upp betygskopior
Kom ihåg att ladda upp betygskopior på din ansökningsblankett senast 16.7.2021. kl. 15.00. Har du gått gymnasiet behöver vi både studentexamensbetyget och gymnasiets avgångsbetyg och har du en yrkesinriktad grundexamen behöver vi ditt avgångsbetyg.

Efter att vi kontrollerat uppgifterna skickar vi infopaketet inför studiestarten till dig.

Läs mer om bilagor till din ansökan.

Studieguiden

Här hittar du Arcadas studieguide. Där kan du navigera dig fram och hitta allt som har med dina kommande studier att göra.

Studiestöd

Som Arcadastudent kan du ansöka om studiestöd. Läs mer här.

Tillgodoräkning av tidigare studieprestationer

Du som eventuellt redan har studier på högskolenivå som passar in i den nya utbildningens läroplan kan anhålla om att få tillgodo tidigare avlagda studier. Det är amanuensen på din institution som kan hjälpa dig med frågor kring tillgodoräkningar. Mer information hittar du här