Här har vi samlat nyttig information för dig som har blivit antagen till Arcada!

Till antagna

Mottagande av studieplats och läsårsanmälan
Mottagande av studieplats och läsårsanmälan skall göras senast 8.7.2019 kl. 15.00.

Läs mer om mottagande av studieplats och läsårsanmälan.

Skicka in bestyrkta betygskopior
Kom ihåg att skicka in dina bestyrkta betygskopior så att de är oss tillhanda senast 8.7.2019. kl. 15.00. Har du gått gymnasiet behöver vi både studentexamensbetyget och gymnasiets avgångsbetyg och har du en yrkesinriktad grundexamen behöver vi ditt avgångsbetyg. Skicka betygen per post till
Arcada
Antagningsservice
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Vad innebär det att ett dokument är bestyrkt?

Att kopierade dokument, som t.ex. kopiorna av dina betyg, är bestyrkta innebär att två personer (t.ex. vänner eller grannar) har intygat kopiornas äkthet. Låt två personer datera och skriva under på kopians framsida (där det finns plats) efter att de jämfört den med originalet och kan bestyrka att kopian är riktig.

Efter att vi kontrollerat uppgifterna skickar vi infopaketet inför studiestarten till dig. Paketet innehåller ett studieintyg.

Läs mer om bilagor till din ansökan, vad det innebär att ett dokument är bestyrkt och vart du ska skicka dem.

Studieguiden

Här hittar du Arcadas studieguide. Där kan du navigera dig fram och hitta allt som har med dina kommande studier att göra.

Studiestöd

Som Arcadastudent kan du ansöka om studiestöd. Läs mer här.

Tillgodoräkning av tidigare studieprestationer

Du som eventuellt redan har studier på högskolenivå som passar in i den nya utbildningens läroplan kan anhålla om att få tillgodo tidigare avlagda studier. Det är amanuensen på din institution som kan hjälpa dig med frågor kring tillgodoräkningar. Mer information hittar du här