En mottagen studieplats fr.o.m. 2014 påverkar framtida antagningar

Högskolorna måste reservera studieplatser för dem som söker sin första högskoleplats. Sökande som har avlagt en högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller som har mottagit en studieplats inom en utbildning som leder till högskoleexamen sommaren 2014 eller senare är inte längre sökande som eftersträvar sin första högskoleplats.

Ansökan till en annan högskoleutbildning i ett senare skede är fortfarande möjlig, eftersom högskolorna ska trygga ändamålsenliga ansökningsmöjligheter också för dem som avlagt högskoleexamen och eller tagit emot en studieplats. Dessa personers möjligheter att bli antagna får inte oskäligt avvika från de möjligheter en person som söker in första gången har med tanke på jämställdheten mellan sökande.

Förändringen innebär ändå att du ska tänka på till vilken utbildning du söker dig och vilken studieplats du väljer att ta emot.

Kvoter för sökande till första högskoleplats finns enbart för svensk- och finskspråkiga utbildningar på bachelornivå. Om ett ansökningsmål har väldigt få platser, behöver man inte tillämpa kvoten.