Hur antagningen fungerar om du har samma poäng som en annan sökande

Antagningen baserar sig på ett kösystem där du placeras i en eller flera köer beroende på om du söker med endast ditt resultat från urvalsprovet, endast poäng för betyg eller med båda.

Läs mer om antagningsgrunderna.

Om flera sökande har fått samma poängtal rangordnas de enligt bestämmelserna om antagning med samma poängtal. Bestämmelserna finns på www.yrkeshogskolestudier.fi.  Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till någon skillnad mellan sökande med samma poäng lottar systemet ordningen automatiskt.