Hur antagningen fungerar om du har samma poäng som en annan sökande

Antagningen baserar sig på ett kösystem där du placeras i en eller flera köer beroende på om du söker med endast ditt resultat från urvalsprovet (Kö 1), en kombination av poäng för betyg och urvalsprovsresultatet (Kö 2), eller endast poäng för betyg (Kö 3). 

Läs mer om antagningsgrunderna.

Om flera sökande har fått samma poängtal rangordnas de enligt följande kriterier:

Kö 1 – för antagning på basis av poäng för urvalsprov

  1. poäng i urvalsprovet
  2. ansökningsönskemålets ordning

Om det inte med dessa kriterier (1-2) erhålls någon skillnad mellan dem som har samma poängtal lottar systemet ordningen automatiskt.

Kö 2 – för antagning på basis av poäng för betyg och urvalsprov 

  1. poäng i urvalsprovet
  2. poäng för skolframgång
  3. poäng för arbetserfarenhet (gäller inte för Arcadas YH-utbildning)
  4. ansökningsönskemålets ordning

Om det inte med dessa kriterier (1-4) erhålls någon skillnad mellan dem som har samma poängtal lottar systemet ordningen automatiskt.

Kö 3 – för antagning på basis av poäng för studentexamensvitsord

  1. poäng för skolframgång
  2. ansökningsönskemålets ordning

Om det inte med dessa kriterier (1-2) erhålls någon skillnad mellan dem som har samma poängtal lottar systemet ordningen automatiskt.