Högskolorna har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid en högskola. Minst 80% av nybörjarplatserna (avrundas till hela tal) besätts av dem som inte

  1. har tagit emot en studieplats som leder till högskoleexamen fr.o.m. sommaren 2014 eller
  2. har avlagt en högskoleexamen.

Socionom, flerform samt de små inriktningarna inom mediekultur som endast har 6 nybörjarplatser/inriktning tillämpar inte kvoter i antagningen.

Att minst 80 % av platserna vid Arcadas utbildningar reserveras för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola baserar sig på siffrorna från tidigare år. Till Arcadas utbildningar har omkring 80% av platserna också tidigare år blivit besatta av sådana sökanden som sökt till sin första högskoleplats.