Om du anser att det i antagningen av studerande eller vid tillämpningen av antagningsgrunderna har skett ett fel, ska du i första hand kontakta yrkeshögskolans antagningsservice. Om problemet inte kan lösas där, kan du skriftligen begära omprövning av beslutet om antagning inom 14 dygn efter att antagningsresultatet har publicerats. Närmare anvisningar kan f¨ås av antagningsservice. Poststämpel beaktas.

En begäran om omprövning bör riktas till Arcadas omprövningsnämnd och sändas till adressen:

Arcada
Omprövningsnämnden
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors.