Utbildning till ingenjör (YH), energi- och miljöteknik
Utbildning till ingenjör (YH), informationsteknik
Utbildning till ingenjör (YH), process- och materialteknik

Urvalsmetoder

Till Arcadas ingenjörsutbildningar kan man bli antagen på två sätt. Fördelningen mellan hur många procent av nybörjarplatserna som fylls på basen av de olika köerna varierar mellan utbildningarna:

För utbildningarna Energi- och miljöteknik och Process- och materialteknik gäller följande fördelning:

  • 50 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i urvalsprovet (kö 1)
  • 50 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för studentexamen (inkl. internationella studentexamina, se nedan) (kö 3)

För Informationsteknik gäller följande fördelning:

  • 60 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i urvalsprovet (kö 1)
  • 40 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för studentexamen (inkl. internationella studentexamina, se nedan) (kö 3)

Av köerna fylls först kö 3 då studentexamensvitsorden är klara i maj. Då urvalsprovsresultaten är klara i slutet av juni fylls kö 1. Om det i  kön som baserar sig på urvalsprov blir en plats ledig fylls den med en annan sökande i samma kö.

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov (kö 1)

I det riksomfattande urvalsprovet för dem som söker till en ingenjörsutbildning får alla som har behörighet att söka delta. Ingen särskild kallelse skickas ut. Yrkeshögskolorna ger i ansökningsanvisningarna den information som sökanden behöver om urvalsprovet. För att få ett urvalsprovsresultat ska sökanden delta i det riksomfattande urvalsprovet i teknik i det ansökningsobjekt som han eller hon angett som högst prioriterat ansökningsobjekt inom teknikområdet. Genom att göra detta får sökanden ett provresultat för alla sina ansökningsönskemål i inriktningsalternativen ingenjörs- och laboratorieanalytikerutbildningen, byggmästarutbildningen, byggnadsarkitektutbildningen och ingenjörsutbildningen inom sjöfart.

Urvalsprovet är skriftligt och tar 2–3 timmar. I provet mäts motivation, logiskt tänkande och problemlösningsförmåga samt grundläggande kunskaper i de naturvetenskapliga och matematiska ämnena. De som deltar i urvalsprovet får välja om de vill ha uppgifterna på finska eller svenska. Alla genomför samma prov oberoende av grundutbildning. Det är förbjudet att använda miniräknare i urvalsprovet. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökningsomgången i fråga. I provet måste sökanden få minst 10 poäng av 40 möjliga.

Urvalsprovet våren 2019 ordnas onsdag 29.5.2019.

De som blir godkända i betygsurvalet behöver inte delta i det riksomfattande urvalsprovet inom teknik. Sökande som inte blir antagna i urvalskön för betygsurval ska delta i det riksomfattande urvalsprovet inom teknik vid den yrkeshögskola som de angett som första ansökningsönskemål inom teknikområdet.

Poäng för studentexamensbetyget (kö 3)

Poängen för skolframgång baserar sig på studentexamensbetyget. För dem som avlagt studentexamen 1990 och därefter överförs studentexamensvitsorden till sökanderegistret direkt från studentexamensnämnden.

Poängen för skolframgång baserar sig på vitsorden i enskilda ämnen (modersmål, det långa språk i vilket sökanden fått bäst resultat, matematik samt det bästa realprovet av följande: fysik, kemi och biologi) i studentexamensbetyget. För att kunna bli antagen på basen av betyg till Arcadas utbildningar inom teknik måste sökande ha minst vitsordet B i lång matematik eller M i kort matematik.

Abiturienter behöver inte i sin ansökan uppge vitsorden i studentexamensbetyget, eftersom yrkeshögskolan får dem direkt från studentexamensnämnden.

 

Studentexamensbetyg 

 

L/E 

 M 

C 

B 

A

Modersmål

*

15

12

9

6

3

Bästa språk som skrivits som långt språk

 

15

12

9

6

3

Matematik, lång

**

15

12

9

7

-

Matematik, kort

**

10

8

-

-

-

Realprov i fysik

***

15

12

9

6

3

Realprov i kemi

***

15

12

9

6

3

Realprov i biologi

***

15

12

9

6

3

* = I en IB-examen motsvarar A1-språket modersmålet, i EB- och RP-examina det språk som motsvarar modersmålet.
** = bara det ena av dem
*** = högst en av dem


Omvandlingsschema för EB-, IB- och Reifeprüfung-examina

De som ansöker med en  IB-, EB- eller Reifeprüfung-examen omvandlar vitsorden i sitt examensbetyg i enlighet med omvandlingstabellen nedan.

EB-examen

IB-examen (Diploma)

Reifeprüfung-examen

Finländsk studentexamen

 
 

Matematik

Annat ämnes-specifikt prov

 

 

 

 

9,50–10,00

9,00–10,00

7 (Excellent)

13–15 poäng

Laudatur

 

8,50–9,45

8,00–8,95

6 (Very good)

10–12 poäng

Eximia cum laude approbatur

 

7,00–8,45

7,00–7,95

5 (Good)

8–9 poäng

Magna cum laude approbatur

 

6,00–6,95

6,00–6,95

4 (Satisfactory)

7 poäng

Cum laude approbatur

 

5,00–5,95

5,00–5,95

3 (Mediocre)

5–6 poäng

Lubenter approbatur

 

4,00–4,95

4,00–4,95

2 (Poor)

4 poäng

Approbatur

 

 

Villkorlig antagning

Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat skolbetygen. Bestyrkta betygskopior skall sändas in i samband med mottagande av studieplats. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning om betygen inte lämnas in inom den tidsfrist som yrkeshögskolan angett eller om sökanden har lämnat oriktiga upplysningar om sig själv.