Utbildning till ingenjör (YH), energi- och miljöteknik
Utbildning till ingenjör (YH), informationsteknik
Utbildning till ingenjör (YH), process- och materialteknik

Urvalsmetoder

Till Arcadas ingenjörsutbildningar kan man bli antagen på två sätt. Fördelningen mellan hur många procent av nybörjarplatserna som fylls på basen av de olika köerna varierar mellan utbildningarna:

För utbildningarna energi- och miljöteknik och process- och materialteknik gäller följande fördelning:

  • 40 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i YH-urvalsprovet
  • 60 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för betyg (av dessa platser är 80% reserverade för sökande med studentexamensbetyg och 20% för sökande med yrkesinriktad grundexamen)

För informationsteknik gäller följande fördelning:

  • 40 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i YH-urvalsprovet
  • 60 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för betyg (av dessa platser är 90% reserverade för sökande med studentexamensbetyg och 10% för sökande med yrkesinriktad grundexamen)

Av köerna fylls först betygskön då vitsorden är klara i maj. Då urvalsprovsresultaten är klara fylls urvalsprovskön. Om det i någondera kö blir en plats ledig fylls den med en annan sökande i samma kö.

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov

 Arcadas utbildningar till Ingenjör använder sig av det nationella YH-urvalsprovet. Du hittar all information om urvalsprovet på: www.yrkeshogskolestudier.fi

Poäng för betyg

Poängen för skolframgång baserar sig på studentexamensbetyg (inklusive International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung) eller betyg över yrkesinriktad grundexamen utfärdat efter 1.8.2015. Arcada följer de poängsättningsmodeller som finns på www.yrkeshogskolestudier.fi.

Tröskelvärden

För att kunna bli antagen på basen av betyg Arcadas utbildningar till ingenjör måste sökande uppfylla följande vitsordskrav:

Studentexamen: Minst vitsordet B i lång matematik eller M i kort matematik

Yrkesinriktad grundexamen: Minst vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap

Villkorlig antagning

Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat skolbetygen. Bestyrkta betygskopior skall sändas in i samband med mottagande av studieplats. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning om betygen inte lämnas in inom den tidsfrist som yrkeshögskolan angett eller om sökanden har lämnat oriktiga upplysningar om sig själv.