Utbildning till sjukskötare (YH)
Utbildning till sjukskötare (YH), samarbete med DIAK, flerform
Utbildning till hälsovårdare (YH)
Utbildning till barnmorska (YH)
Utbildning till förstavårdare (YH)
Utbildning till ergoterapeut (YH)
Utbildning till fysioterapeut (YH)
Utbildning till socionom (YH), dagstudier
Utbildning till socionom (YH), flerform
 

Urvalsmetoder

Till Arcadas utbildningar inom social- och hälsovård  kan man bli antagen på flera olika sätt. Nedan hittar du information om hur man kan bli antagen till de olika utbildningarna.

Utbildningarna till hälsovårdare, barnmorska och socionom (flerform)

Till Arcadas utbildningarna till hälsovårdare, barnmorska och socionom (flerform) kan man i huvudsak bli antagen på två olika sätt:

 

  • 40 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i YH-urvalsprovet
  • 60 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för betyg (av dessa platser är 70 % reserverade för sökande med studentexamensbetyg och 30 % för sökande med yrkesinriktad grundexamen)

Av köerna fylls först ´betygskön och därefter urvalsprovskön. Om det i någondera kön blir en plats ledig fylls den med en annan sökande i samma kö.

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov

Utbildningarna till sjukskötare (dagstudier), hälsovårdare, barnmorska, socionom (dagstudier), socionom (flerform) använder sig av det nationella YH-urvalsprovet. Du hittar all information om urvalsprovet på: www.yrkeshogskolestudier.fi

Poäng för betyg

Poängen för skolframgång baserar sig på studentexamensbetyg (inklusive International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung) eller betyg över yrkesinriktad grundexamen utfärdat efter 1.8.2015. Arcada följer de poängsättningsmodeller som finns på www.yrkeshogskolestudier.fi.

 

Utbildningarna till sjukskötare (dagstudier) och socionom (dagstudier)

Till Arcadas utbildningarna till sjukskötare (dagstudier och socionom (dagstudier) kan man i huvudsak bli antagen på två olika sätt:

 

  • 40 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i YH-urvalsprovet
  • 50 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för betyg (av dessa platser är 70 % reserverade för sökande med studentexamensbetyg och 30 % för sökande med yrkesinriktad grundexamen)

Av köerna fylls först ´betygskön och därefter urvalsprovskön. Om det i någondera kön blir en plats ledig fylls den med en annan sökande i samma kö.

Utöver de ovannämnda antagningssätten kan du som deltagit i pilotprojektet "Smidiga övergångar" för utbildningen till socionom (dagstudier) eller utbildningen till sjukskötare (dagstudier) och klarat av modulen enligt de förutbestämda kraven bli antagen i en skild kö. 10% av platserna fylls på basis av resultatet i Smidiga övergångar.

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov

Utbildningarna till sjukskötare (dagstudier) och socionom (dagstudier) använder sig av det nationella YH-urvalsprovet. Du hittar all information om urvalsprovet på: www.yrkeshogskolestudier.fi

Poäng för betyg

Poängen för skolframgång baserar sig på studentexamensbetyg (inklusive International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung) eller betyg över yrkesinriktad grundexamen utfärdat efter 1.8.2015. Arcada följer de poängsättningsmodeller som finns på www.yrkeshogskolestudier.fi.

 

Utbildningen till ergoterapeut

Till Arcadas utbildning till Ergoterapeut kan man bli antagen på två olika sätt:

  • 40 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i YH-urvalsprovet
  • 50 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för betyg (av dessa platser är 80 % reserverade för sökande med studentexamensbetyg och 20 % för sökande med yrkesinriktad grundexamen)

Av köerna fylls först ´betygskön och därefter urvalsprovskön. Om det i någondera kön blir en plats ledig fylls den med en annan sökande i samma kö.

Utöver de ovannämnda antagningssätten kan du som deltagit i pilotprojektet "Smidiga övergångar" för utbildningen till ergoterapeut och klarat av modulen enligt de förutbestämda kraven bli antagen i en skild kö. 10% av platserna fylls på basis av resultatet i Smidiga övergångar.

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov

Utbildningen till ergoterapeut använder sig av det nationella YH-urvalsprovet. Du hittar all information om urvalsprovet på: www.yrkeshogskolestudier.fi

Poäng för betyg

Poängen för skolframgång baserar sig på studentexamensbetyg (inklusive International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung) eller betyg över yrkesinriktad grundexamen utfärdat efter 1.8.2015. Arcada följer de poängsättningsmodeller som finns på www.yrkeshogskolestudier.fi. Vitsorden i betygen överförs till registret över de sökande direkt från studentexamensnämnden eller yrkesskolan.

 

Utbildningen till sjukskötare, samarbete med DIAK, flerform

Till utbildningen till sjukskötare, samarbete med DIAK, flerform kan du bli antagen på följande sätt:

  • 100 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i YH-urvalsprovet

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov

Utbildningen till sjukskötare, samarbete med DIAK, flerform använder sig av det nationella YH-urvalsprovet. Du hittar all information om urvalsprovet på: www.yrkeshogskolestudier.fi
 

Utbildningen till fysioterapeut

Till utbildningen till fysioterapeut kan man bli antagen på följande sätt:

  • 100 % av nybörjarplatserna fylls på basis av resultatet i Arcadas eget urvalsprov för fysioterapi

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov

Utbildningen till fysioterapeut ordnar ett eget urvalsprov vid Arcada. Denna utbildning deltar alltså INTE i något urvalsprovssamarbete. Du måste därför delta i Arcadas eget urvalsprov för att ha en chans att bli antagen. I urvalsprovet fokuseras på lämplighet för området genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings- och arbetsförmåga. Ett av kraven är också att de antagnas hälsa är lämplig för området. Se mera information lägre ner på denna sida.
 

Utbildningen till förstavårdare

Till utbildningen till förstavårdare kan man bli antagen på följande sätt:

  • 100 % av nybörjarplatserna fylls på basis av resultatet i Arcadas eget urvalsprov för Förstavårdare

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov

Utbildningen till Förstavårdare ordnar ett eget urvalsprov vid Arcada. Denna utbildning deltar alltså INTE i något urvalsprovssamarbete. Du måste därför delta i Arcadas eget urvalsprov för att ha en chans att bli antagen. I urvalsprovet fokuseras på lämplighet för området genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings- och arbetsförmåga. Ett av kraven är också att de antagnas hälsa är lämplig för området. Se mera information lägre ner på denna sida.


Krav på hälsa och funktionsförmåga (SORA-lagstiftningen)

De som söker till en utbildning inom social- och hälsobranschen ska med tanke på hälsotillstånd och funktionsförmåga vara kapabla att utföra de praktiska uppgifter och den praktik som ingår i studierna. Innan du söker ska du bekanta dig med de olika kraven på hälsa och funktionsförmåga som gäller i olika branscher. Du hittar de branschvisa kraven på www.yrkeshogskolestudier.fi.

 

Villkorlig antagning

Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat skolbetygen. Ifall du blir antagen ska du ladda upp betygskopior på din ansökningsblankett senast i samband med att du tar emot din studieplats. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning om betygen inte lämnas in inom den tidsfrist som yrkeshögskolan angett eller om sökanden har lämnat oriktiga upplysningar om sig själv eller sitt hälsotillstånd.