Utbildning till kulturproducent (YH)

Utbildning till medianom (YH), film och media, foto och klipp
Utbildning till medianom (YH), film och media, ljudarbete
Utbildning till medianom (YH), film och media, manus och regi
Utbildning till medianom (YH), film och media, Online Media
Utbildning till medianom (YH), film och media, producentskap

Urvalsmetod

Till Arcadas utbildningar inom kulturbranschen kan man bli antagen endast på basis av resultatet i urvalsprovet.

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov

Till urvalsprovet för kulturproducentutbildningen kallas alla behöriga sökande. Sökande antas på basis av sitt resultat i urvalsprovet. Man kan få max 100 poäng för urvalsprovet. För att urvalsprovet skall räknas som godkänt krävs minst hälften (50 %) av det maximala poängtalet i urvalsprovet. Sökanden måste därtill bli godkänd i varje del av provet för att urvalsprovet skall vara godkänt.

Till urvalsprovet för medianomutbildningen kallas de behöriga sökande som har lämnat in en godkänd förhandsuppgift. Poängen från förhandsuppgiften följer med till urvalsprovet. Förhandsuppgiften publiceras här 1.3.2021. Sökande antas på basis av sitt resultat i urvalsprovet. Man kan få max 100 poäng för urvalsprovet (inklusive poängen från förhandsuppgiften). För att urvalsprovet skall räknas som godkänt krävs minst hälften (50 %) av det maximala poängtalet i urvalsprovet. Sökanden måste därtill bli godkänd i varje del av provet för att urvalsprovet skall vara godkänt. Förhandsuppgiften poängsätts och poängen ingår i de max 100 poäng man kan få för urvalsprovet. 

Information om urvalsprovet till medianom

Information om urvalsprovet till kulturproducent

Villkorlig antagning

Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat skolbetygen. Även om man i antagningen till medianom eller kulturproducent inte får poäng för sina betyg ska man bevisa att man har en utbildning som ger behörighet för högskolestudier. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning om betygen inte lämnas in inom den tidsfrist som yrkeshögskolan angett eller om sökanden har lämnat oriktiga upplysningar om sig själv.