Utbildning till idrottsinstruktör (YH)

Urvalsmetoder

Till Arcadas idrottsinstruktörsutbildning kan man bli antagen på två sätt:

  • 40 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i YH-urvalsprovet
  • 60 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för betyg (av dessa platser är 80 % reserverade för sökande med studentexamensbetyg och 20 % för sökande med yrkesinriktad grundexamen)

Av köerna fylls först betygskön och därefter urvalsprovskön. Om det i någondera kön blir en plats ledig fylls den med en annan sökande i samma kö. .

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov

Utbildningen till idrottsinstruktör använder sig av det nationella YH-urvalsprovet. Du hittar all information om urvalsprovet på: www.yrkeshogskolestudier.fi

Poäng för betyg

Poängen för skolframgång baserar sig på studentexamensbetyg (inklusive International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung) eller betyg över yrkesinriktad grundexamen utfärdat efter 1.8.2015. Arcada följer de poängsättningsmodeller som finns på www.yrkeshogskolestudier.fi.

Krav på hälsa och funktionsförmåga (SORA-lagstiftningen)

De som söker till idrottsområdet ska med tanke på hälsotillstånd och funktionsförmåga vara kapabla att utföra de praktiska uppgifter och den praktik som ingår i studierna.  Innan du söker ska du bekanta dig med de olika kraven på hälsa och funktionsförmåga som gäller i olika branscher. Du hittar de branschvisa kraven på www.yrkeshogskolestudier.fi.

Villkorlig antagning

Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat skolbetygen. Ifall du blir antagen ska du ladda upp betygskopior på din ansökningsblankett senast i samband med att du tar emot din studieplats. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning om betygen inte lämnas in inom den tidsfrist som yrkeshögskolan angett eller om sökanden har lämnat oriktiga upplysningar om sig själv eller sitt hälsotillstånd.