Antagning till utbildningarna görs enligt antagningsgrunderna.

Antagningen baserar sig på ett kösystem där du placeras i en eller flera köer beroende på om du söker med endast ditt resultat från urvalsprovet eller endast poäng för betyg.

Hur de olika utbildningarna tillämpar detta kösystem varierar. En del utbildningar använder sig av båda köerna medan andra endast har en urvalsprovskö. Följ länkarna nedan för att ta reda på vad som gäller för just den utbildning du söker till.

Antagningsgrunderna är olika beroende på vilken utbildning du söker till. För mera information om antagningsköerna och hur du poängsätts under antagningen se: