Här kan du läsa om hur antagningen går till på Arcada och om vilka faktorer som påverkar din chans att få en studieplats på högskolan.

Efter att du sökt till yrkeshögskolor och universitet i Finland via högskolornas gemensamma ansökan på studieinfo.fi sker antagningen till Arcada enligt på förhand fastställda antagningsgrunder.

Antagningsgrunder

Antagningen baserar sig på ett kösystem där du placeras i en eller flera köer beroende på om du får poäng för ditt betyg, urvalsprov eller båda.

Hur de olika utbildningarna tillämpar detta kösystem varierar. En del utbildningar använder sig av båda köerna medan andra endast har en urvalsprovskö. Följ länkarna nedan för att ta reda på vad som gäller för just den utbildning du söker till.

Antagningen till utbildningarna görs enligt på förhand fastslagna antagningsgrunder.  För mer information om t.ex. antagningsköerna och hur man får poäng se:

Kvoter för sökande som ansöker om sin första studieplats vid en högskola

Högskolorna har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid en högskola.

Läs mer om kvoterna för de som ansöker om sin första studieplats.

Antagning av sökande med samma poängtal

Det kan hända att flera olika sökande får exakt samma poängtal i sin ansökan. Hur rangordnas ni om det skulle inträffa?

Läs mer om sökande med samma poängtal.

Besvärsanvisning

Anser du att det skett ett fel i antagningen eller tillämpandet av antagningsgrunderna?

Läs våra besvärsanvisningar.