Om du har en examen från annat land än Finland och vill söka till våra svenskspråkiga utbildningar ska du söka som vanligt via högskolornas gemensamma ansökan på studieinfo.fi. Därtill finns det ett par saker du måste ta i beaktande.

Notera följande då du fyller i ansökan:

  • Personbeteckning: ange endast födelsetiden som ddmmåååå (ex. 31011994) ifall du saknar finsk personbeteckning.
  • Examen jag söker med: ange att du  söker med "övrig examen som avlagts annanstans än i Finland och ger behörighet för högskolestudier i ifrågavarande land".

Bilagor till ansökan

Du som söker med examen från annat land ska ladda upp kopior av dina betyg på din ansökningsblankett. Vi behöver din betygskopia senast 8.4.2020 kl. 15. Ifall ditt betyg inte är utfärdat på svenska, finska eller engelska bör du också lämna in en kopia av en översättning utförd av en auktoriserad översättare.

Du kan ladda upp en scannad version av dokumenten på din ansökningsblankett eller posta kopior till oss.

Vår adress är: Arcada, Antagningsservice, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors, Finland.

Om en sökande  under våren avlägger en utländsk examen, anses sökanden behörig att söka och antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat examensbetyget. I dessa fall bör sökande lämna in ett intyg utfärdat av skolan där det framgår att den sökande studerar vid skolan i fråga, samt datum för utexaminering. Vi behöver ditt intyg senast 8.4.2020 kl 15. Sökande ska lämna in en kopia av sitt slutgiltiga examensbetyg senast 15.7.2020.

Läs mer om bilagor.

Behörighet för yrkeshögskolestudier i Finland

Ifall din examen ger dig behörighet för högskolestudier i det land du avlagt examen är du behörig att söka till oss.

Läs mer om behörighet.

Antagning av sökande med examen från annat land

Vi kan inte poängsätta dina betyg. Därför måste alla behöriga delta i ett urvalsprov. Urvalsprovsresultatet avgör om du blir antagen eller inte.

Läs mer om urvalsproven.
Läs mer om våra antagningsgrunder.