När du ansöker om en studieplats på Arcada måste du kanske skicka in olika bilagor till oss på högskolan. Läs noga igenom vilka olika sorters bilagor det kan handla om och deras deadlines längre ned på sidan. Om du söker till en utbildning som kräver att du skickar in bilagor, kommer det i slutet av ansökan att stå vilka bilagor som du ska skicka in, på vilket sätt och vart du ska skicka dem.

I allmänhet behöver du inte skicka in bestyrkta betygskopior i ansökningsskedet. De skickar du in först när du kommit in på Arcada och ska tacka ja till din studieplats (det gäller dig som är student eller har gått yrkesskola i Finland och du hittar mer information längst ned på sidan). Däremot finns det en rad specialfall med deadlines som infaller tidigare, t.ex. om du söker med en internationell examen, som du kan läsa mer om nedan.

Vad innebär det att ett dokument är bestyrkt?

Att kopierade dokument, som t.ex. kopiorna av dina betyg, är bestyrkta innebär att två personer har intygat kopiornas äkthet. Låt två personer datera och skriva under på kopians framsida (där det finns plats) efter att de jämfört den med originalet och kan bestyrka att kopian är riktig.

Inlämning av bilagor

Du kan ladda upp största delen av dina bilagor på din ansökningsblankett i studieinfo. Ladda vänligen inte upp bilagor med känslig information på ansökningsblanketten. Bilagor som innehåller känslig information (t.ex. ansökan om specialarrangemang, läkarintyg etc.) ska du lämna in per post.

Per post:

Arcada
Antagningsservice
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
Finland