Vem som är behörig för yrkeshögskolestudier anges i yrkeshögskolelagen.

Du kan söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen (Bachelor) om du har avlagt:

  • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
  • International Baccalaureate -examen (IB)
  • European Baccalaureate -examen (EB)
  • Reifeprüfung-examen (RP)
  • yrkesinriktad grundexamen som omfattar 120 studieveckor eller motsvarande tidigare utbildning
  • yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en motsvarande tidigare examen
  • en utländsk utbildning som i ifrågavarande land ger behörighet för högskolestudier.

Yrkeshögskolan kan också godkänna en sådan sökande som den anser att har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att klara av studier.

Du kan söka till högre yrkeshögskoleexamen (Master) om du har avlagt

  • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen.

Du bör dessutom ha minst två års arbetserfarenhet inom ifrågavarande område efter din yrkeshögskoleexamen för att vara behörig för studier som leder till högre yrkeshögskoleexamen.