Ansökan till Arcadas svenskspråkiga examensstudier (utbildningar på bachelor- och masternivå) sker via högskolornas gemensamma ansökan på den nationella studieportalen studieinfo.fi. Till våra engelska utbildningar ansöker man via en separat ansökan, men även den ansökningsblanketten finns på studieinfo.fi.

Om du söker till en utbildning som kräver att du skickar in bilagor, kommer det på ansökningsblanketten att stå vilka bilagor som du ska skicka in, på vilket sätt och vart du ska skicka dem. Notera att vissa bilagor är sådana som du bara lämnar in ifall du tackar ja till studieplatsen. Läs därför noggrant igenom våra anvisningar om vilka bilagor du ska skicka in under ansökningstiden och vilka du skall skicka in ifall du tar emot studieplatsen.