Ansökan till Arcadas svenskspråkiga examensstudier (utbildningar på bachelor- och masternivå) sker via högskolornas andra gemensamma ansökan på våren på den nationella studieportalen studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är tillgänglig endast under ansökningstiden.

studieinfo.fi kan du läsa mera om gemensam ansökan till högskolor.

Till våra engelska utbildningar ansöker man via en separat ansökan, men även den ansökningsblanketten finns på studieinfo.fi.