Menu

Navigation

Alumnverksamhet

Aktiva alumner – viktiga inspiratörer för Arcada

Arcadas alumnverksamhet har som mål att bygga ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat och utexaminerats från Arcada, Svenska sjukvårdsinstitutet (Sjukis), Svenska Handelsläroverket (Lilla Hanken), Tekniska Läroverket (Verket) och Folkhälsans socialläroanstalt.

Genom alumnverksamheten och de evenemang och kontaktforum vi har kan du hålla kontakt med gamla studiekompisar, hitta nya professionella kontakter och ta del av ny information inom ditt kompetensområde. Alumnernas insats, som inspiratörer för utveckling av högskolans verksamhet och som bollplank för nuvarande studenter, är av stor vikt. Vi värdesätter högt våra alumners insatser. 

Som registrerad Arcada alumn får du ta del av olika erbjudanden så som förmånligare pris på våra fortbildningskurser. Läs mer och registrera dig på www.arcada.fi/alumn. Medlemskapet är gratis.  

Kontakta Arcadas alumnverksamhet

Alumnkoordinator Mia Ingman
Tfn 0207 699 667
mia.ingman[at]arcada.fi

Vad betyder alumn?

Alumner är en benämning på före detta studenter. Ordet "alumn" kommer av latinets "alumnus" som betyder "lärjunge" eller "skyddsling". Ursprunget till ordet är latinets "alere" som betyder "uppföda, fostra". Många högskolor använder sig av engelskans alumni, som är maskulina pluralform av ordet. På Arcada använder vi ordet alumn och pratar om vår alumnverksamhet.