Menu

Navigation

Alumnportal

Alumngemenskapen ger professionella nätverk och vänner för livet

Det finns tusentals Arcadaalumner runt om i världen, vilket ger dig som alumn ett värdefullt nätverk av kunniga proffs. Högskolans alumnverksamhet ger dig möjlighet att delta i alumnevenemang, hålla kontakten med gamla vänner, stifta nya bekantskaper och följa högskolans utveckling och de fortbildnings- och utvecklingsmöjligheter Arcada erbjuder. 

På Arcada strävar vi efter nära relationer till er alumner och samarbeten som är till ömsesidig nytta. Ni är våra viktigaste ambassadörer. Vem kan bättre berätta om studierna och livet efter examen än de som själva utexaminerats från högskolan? Ni är även en viktig länk till arbetslivet och bidrar på många sätt till Arcadas verksamhet, t.ex. genom att ställa upp som gästföreläsare och mentorer, erbjuda praktikplatser, engagera studenter i utvecklingsprojekt och att aktivt delta i högskolans kontinuerliga utvecklingsarbete.


Mia Ingman

Att som alumn engagera sig som gästföreläsare, mentor eller handledare för praktikperioder eller studentprojekt ger oss en värdefull inblick i hur unga, framtidens proffs, tänker.

Läs mer

Henrik Wolff

Alumnerna är Arcadas ambassadörer med stor A. Era insatser i samhället och i arbetslivet bidrar till Arcadas starka varumärke och att öka kännedomen om vår högskola både här hemma och globalt.

Läs mer