Aktiva alumner – viktiga inspiratörer för Arcada

Arcadas alumnverksamhet har som mål att bygga ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat och utexaminerats från Arcada, Svenska sjukvårdsinstitutet (Sjukis), Svenska Handelsläroverket (Lilla Hanken), Tekniska Läroverket (Verket) och Folkhälsans socialläroanstalt.

Genom alumnverksamheten och de evenemang och kontaktforum vi har kan du hålla kontakt med gamla studiekompisar, hitta nya professionella kontakter och ta del av ny information inom ditt kompetensområde. Alumnernas insats, som inspiratörer för utveckling av högskolans verksamhet och som bollplank för nuvarande studenter, är av stor vikt. Vi värdesätter högt våra alumners insatser.

Vem är Arcadaalumn?

Arcadas alumnverksamhet är ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat och utexaminerats från Yrkeshögskolan Arcada och Arcadas föregångare dvs. Svenska sjukvårdsinstitutet (Sjukis), Svenska Handelsläroverket (Lilla Hanken), Tekniska Läroverket (Verket) och Folkhälsans socialläroanstalt. Även utbytesstudenter vid Arcada är välkomna att ansluta sig till Arcadas alumnnätverk.

Som medlem i alumnnätverket:

  • kan du behålla kontakten med dina studiekompisar och skapa nya värdefulla arbetslivskontakter
  • får du information om evenemang, fortbildningsmöjligheter och forsknings- och utvecklingsprojekt
  • kan du ställa upp som expert och föreläsare på seminarier och kurser
  • kan du rekrytera studenter, bl.a. via Arcada Job Board
  • kan du beställa examensarbeten och undersökningar
  • får du stöd att arrangera träffar med dina kurskamrater

Kontakta Arcadas alumnverksamhet

Chefen för externa relationer Mia Ingman
Tfn 0207 699 667
mia.ingman[at]arcada.fi