Från och med i höst kan de sökande delta i ett gemensamt urvalsprov på vilken yrkeshögskola som helst.
Från och med i höst kan de sökande delta i ett gemensamt urvalsprov på vilken yrkeshögskola som helst.

I höst genomförs en omfattande reform av yrkeshögskolornas studentantagning. Ett gemensamt urvalsprov tas i bruk, vilket underlättar antagningsprocessen för de som söker studieplats.

Yrkeshögskolornas gemensamma urvalsprov används för första gången i höstens gemensamma ansökan. De sökande kan nu med ett prov söka till flera utbildningar vid olika yrkeshögskolor och branscher.

Detta gör ansökningsprocessen smidigare, då de sökande inte behöver delta i många olika urvalsprov. Provet kan dessutom skrivas vid vilken yrkeshögskola som helst i Finland. Därtill slopas även social- och hälsovårdsbranschens förurvalsprov.

- Yrkeshögskolorna utvecklar tillsammans studerandeantagningen mot ett mer sökandevänligt och jämlikt håll. YH-urvalsprovet är ett stort steg mot det, säger Tapio Rimpioja som är ordförande för styrgruppen för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning 2017-2019.

Det gemensamma urvalsprovet kräver inga förberedelser

I det nya urvalsprovet bedöms den sökandes förutsättningar för yrkeshögskolestudier. Provet består av delar som är gemensamma för alla sökande samt delar som är specifika för olika utbildningsområden. Den sökande utför de delar som hör till det utbildningsområde personen sökt till.

I de delar som är gemensamma för alla testas färdigheter i beslutsfattande samt språk och kommunikation. Dessutom bedöms, beroende på ansökningsmålen, matematiska, matematisk-naturvetenskapliga och etiska färdigheter. 

Omkring 20 000-30 000 sökande förväntas delta i YH-urvalsprovet i höst. Reformen av antagningen till yrkeshögskolorna fortsätter under våren 2020, då även den nya betygsbaserade antagningen tas i bruk i stor omfattning.

Länk till Arenes pressmeddelande (på finska).

Utbildning