Våren 2018 har inneburit en betydande ökning av antalet utexaminerade från Arcada. Sammanlagt utexaminerades 290 studeranden från högskolans bachelor- och masterutbildningar inom social- och hälsovård, idrott, teknik, företagsekonomi, media och kultur.

De 290 examina som avlades mellan 1 januari och 5 juni innebär en ökning med 54 stycken jämfört med föregående år. Av de utexaminerade avlade 255 sina examina på bachelornivå (yrkeshögskoleexamina) samtidigt som 35 studeranden utexaminerades på masternivå (högre yrkeshögskoleexamen).

Fredagen den 15 juni firas de nyutexaminerade under en högtidlig examensceremoni. För Arcadas rektor Mona Forsskåhl blir det samtidigt den första examensceremonin sedan hon tillträtt som högskolans rektor och vd i maj detta år.

– Det är en stor glädje för mig att få vara med och sända ut en så stor skara nya Arcada-alumner i trygg förvissning om att de fått en gedigen och aktuell utbildning för dagens arbetsmarknad. Berömmet ska adresseras till studerandena själva för deras ambitiösa arbete och till lärarkåren och hela den övriga personalen som tillsammans gjort denna rekordvår möjlig, konstaterar Forsskåhl.

128 av de 290 studenterna som utexaminerats under vårterminen har en examen inom idrott eller social- och hälsovård, 30 avlade examen inom kultur och media, 29 inom teknik och 103 studenter en examen inom ekonomi.

Arcada erbjuder i dag 17 utbildningar på bachelornivå (14 på svenska och 3 på engelska). Samtidigt erbjuds även 10 masterutbildningar (4 på svenska och 6 på engelska), varav den nyaste, Big Data Analytics, ­för första gången ingick i antagningen i mars detta år.

Ytterligare information:

Mona Forsskåhl
Rektor
+358 50 430 5940
mona.forsskahl@arcada.fi

Pressmeddelande