Mikael Forsström, Ira Jeglinsky-Kankainen, Jonas Tana på VR-dagen 8.2
Mikael Forsström, Ira Jeglinsky-Kankainen, Jonas Tana på VR-dagen 8.2

Virtuell verklighet och förstärkt verklighet är helt nya hjälpmedel när det kommer till att ge studenterna unika kompetenser och förståelse inför arbetslivet. På Arcada utnyttjas virtuell verklighet, VR, och förstärkt verklighet, AR, allt mer inom både undervisning och forskning.

- Både VR och AR har traditionellt förknippats med spelindustrin. Nu ser vi att tekniken kan appliceras på helt nya områden, som till exempel social- och hälsovård, företagsekonomi, marknadsföring eller pedagogik, säger Ira Jeglinsky-Kankainen, överlärare i rehabilitering.

Virtuell verklighet och förstärkt verklighet är industrier där tillväxten förutspås vara massiv de kommande åren.

- Eftersom tekniken blivit allt mer konsumentinriktad kan den nuförtiden utnyttjas i undervisningen. Det är viktigt att ge våra studenter möjligheten att lära sig på det sätt de lär sig bäst – och den här tekniken är en självklar del av deras vardag, säger Jonas Tana, forskare på institutionen för hälsa och välfärd.

Arcada har i samarbete med ett företag tagit fram en applikation som simulerar olika ögonsjukdomar. Med hjälp av VR-glasögonen kan man uppleva hur personer med till exempel starr upplever sin omgivning. Det hjälper studenterna att förstå klienternas behov, vilket möjliggör bättre handledning och ökad förståelse.

- Den här applikationen är unik globalt sett. Simulering är en av Arcadas styrkor och vårt mål är att hela tiden ligga i framkanten inom utvecklingen på det området, säger Tana.

Eftersom teknologin för virtuell verklighet utvecklas i snabb takt är det viktigt att i det här skedet ge studenterna kunskaper inom området, så att de vid utexaminering har de kompetenser som krävs.

- Vi måste ge våra studenter förmågan att förstå innebörden av VR och AR. Dessutom vill vi ge dem verktyg för att själva kunna utveckla nya tjänster som svarar på arbetslivets behov, vare sig de arbetar i den privata eller den offentliga sektorn, säger Mikael Forsström, lektor i företagsekonomi.

Arcada ordnar en VR-dag 8.2, där intresserade kan bekanta sig med det senaste på marknaden. Temat är allt från digitalt material i undervisningen till spel, simulering och utvecklingsmöjligheter inom olika branscher.

Medierna är välkomna att besöka VR-dagen samt tala med våra experter!

Tilläggsuppgifter:

Ira Jeglinsky-Kankainen, överlärare i rehabilitering, +358 294 282 434, ira.jeglinsky-kankainen@arcada.fi
Jonas Tana, forskare på institutionen för hälsa och välfärd, +358 294 282 428, jonas.tana@arcada.fi
Mikael Forsström, lektor i företagsekonomi, +358 294 282 537, mikael.forsstrom@arcada.fi

Pressmeddelande