Studenter inom företagsekonomi har analyserat bullalängden Oululainen Pullava och dess varumärke.
Studenter inom företagsekonomi har analyserat bullalängden Oululainen Pullava och dess varumärke.

Glad, vänlig och social är några av orden som är karaktäristiska för den inhemska bullalängden Oululainen Pullava. Det här visar en undersökning som Arcada gjort bland 18 till 24-åringar för Fazer Bakery. Ett fyrtiotal Arcadastudenter inom företagsekonomi har under hösten jobbat med att analysera bullalängden Oululainen Pullava och dess varumärke.

Fazer Bakery känner sina produkter väl, men är nyfikna på att veta hur unga upplever bullalängden som har prytt finländarnas kaffebord sedan det glada 1970-talet.

– Uppdraget har bestått av att bl.a. analysera Oululainen Pullava-varumärkets personalitet, förpackning, produktvarianter och reklammaterial, säger företagscoach Mervi Hernberg som tillsammans med lektor Christel Willför har hållit i trådarna för kursen. Under kursen har studenterna även tagit fram nya produktidéer.

Studenterna har jobbat i team och analyserat varumärket ur olika infallsvinklar och med olika undersökningsmetoder. Utöver sedvanliga enkäter har ett par studentteam gjort fokusgruppsintervjuer och en grupp har analyserat Oululainen Pullavas webbnärvaro med bl.a. Eyetracking.

– Teamen får kontinuerlig handledning under arbetets gång, berättar Mervi Hernberg. har jobbat med olika uppdrag under kursen och kursen avslutades med ett gemensamt presentationstillfälle, där alla grupper presenterade sitt jobb för så väl lärare och medstudenter som uppdragsgivaren, i det här fallet Katri Perälä, Senior Insight Manager på Fazer Bakery.

Fazer Bakery är nöjda över den mångsidiga undersökningen och studenternas engagemang och kunskap.

– Det är inte bara studenterna som lär sig i det här projektet. Vi har på basis av varumärkesanalysen fått värdefull information om vår produkt och även insikter om de ungas tankevärld. Vi är mycket glada över den ärliga respons studenternas presenterat för oss på ett mycket professionellt sätt, konstaterar Perälä. Det är fräscht att jobba med studenter och det gör vi gärna på nytt.

Studenterna har även analyserat promotionsmaterial i butikerna genom Mystery Shopping och undersökt hur Oululainen Pullava särskiljer sig från och uppmärksammas bland konkurrenternas produkter hos återförsäljare.

– Genom att använda oss av många olika undersöknings- och forskningsmetoder skapar vi oss en heltäckande bild av varumärket, konstaterar Hernberg.

Analysen av varumärket Oululainen Pullava har inspirerat studenterna. Det bästa med kursen enligt studenterna är att de får lära sig om kursens tema konsumentbeteende i praktiken. Att jobba med verkliga cases ger också studenterna arbetslivsrelaterad erfarenhet av bl.a. teamarbete och kommunikation.

– Och visst är det roligt för våra studenter att jobba med ett varumärke som är känt och som många av dem känner sedan barndomen, konstaterar Hernberg.

Arcadas utbildning inom företagsekonomi och Fazer har ett långvarigt samarbete. Under de senaste åren har studenterna på Arcada bl.a. planerat evenemang och kampanjer för olika produkter i Fazers sortiment.

Vill du samarbeta med oss?

Är du intresserad av samarbete med Arcadas studenter och experter? Kontakta företagscoach Mervi Hernberg (mervi.hernberg@arcada.fi) eller alumnkoordinator Mia Ingman, (mia.ingman@arcada.fi), så berättar vi mer om olika möjligheter.

Utbildning