Hållbar utveckling, cleantech och resursmedvetenhet är fokusområden i Arcadas nya projekt Teknetium. Projektet inleddes med ett kick-off seminarium som samlade studenter, personal, alumner och representanter från arbetslivet för att diskutera hållbar utveckling inom ingenjörsutbildningen.

Det treåriga projektet Teknetium ska utveckla utbildningarna inom energi- och materialteknologi och förstärka ett miljömedvetet tankesätt hos de svenskspråkiga ingenjörerna. Projektet finansieras av Svenska folkskolans vänner.

- Klimatförändringen har gått framåt snabbare än vi trott och konsekvenserna kommer att vara större än vi kanske hade insett. Insatserna hittills har inte varit tillräckliga och nu måste miljöaspekten ges ännu större utrymme i ingenjörsutbildningen, säger Arcadas forskningsombud Michael von Boguslawski.

Teknetium pågår fram till år 2019 och nu inleds arbetet med att utveckla nytt undervisningsmaterial, både digitalt och för närundervisning. Tanken är att ta fram nya lösningar samt utnyttja tidigare forskning och projekt som genomförts på Arcada och inom branschen.

- Vi behöver nya pedagogiska lösningar och forsknings- och utvecklingsprojekt inom området för att kunna ge våra ingenjörer hållbara värderingar, säger Mikael Paronen, prefekt för institutionen för energi- och materialteknologi.

Målet är även att hitta nya samarbetspartner både i Norden och i Europa för att kunna utyttja kunskaper och styrkor i utvecklingen av ingenjörsutbildningen på Arcada.

- Förutom externa samarbetsnätverk kommer vi att satsa på en fortlöpande dialog med studenterna. Deras respons är värdefull och kommer att hjälpa oss att styra projektet åt rätt håll. Vi fortsätter även utöka vårt samarbete med aktuella företag i branschen, säger projektledare Mirja Andersson, examensansvarig lektor för utbildningen i process- och materialteknik.

Betydelsen av globala nätverk kommer att öka, då den tekniska utvecklingen gör att ny kunskap uppstår och sprider sig snabbare än någonsin tidigare. Det kräver att de blivande ingenjörerna har förståelse för och förmåga att snabbt kunna ta till sig och tolka stora mängder av information.

- Vi måste ge studenterna de rätta kompetetenserna för att klara av dagens föränderliga värld och arbetsmiljö. Istället för att skrämmas av framtida hotbilder ska våra studenter känna att de är redo att möta dem, säger Andersson.

Under seminariet presenterade Mirja Andersson och Mikael Paronen projektet samt ingenjörsutbildningarna på Arcada. Övriga talare var Markku Oksanen från Östra Finlands universitet, Reetta Anderson från Fortum Waste Solutions och Kristo Lehtonen från 3D Bear.

Utbildning, Forskning