Ergoterapistudent Jessica Lehtinen gjorde sitt examensarbete för Project liv.
Ergoterapistudent Jessica Lehtinen gjorde sitt examensarbete för Project liv.

Trivsamma sjukhusmiljöer som tar hänsyn till barnens önskningar och behov är en hjärtefråga för välgörenhetsföreningen Project liv. Arcadas studenter deltar i arbetet och får ta fram konkreta utvecklingsförslag samtidigt som de samarbetar över utbildningsgränserna.

Project liv grundades år 2014 av Nina Brännkärr-Friberg, ingenjör och mamma till ett tillfrisknat leukemisjukt barn, medie- och kulturproducenten Johanna Stenback och patientkurator Gunnar Norrlund. Brännkärr-Friberg och Stenback är Arcada-alumner och såg flera samarbetsmöjligheter med Arcadas utbildningar. Hittills har tolv studenter gjort sina examensarbeten inom projektet Lek, le och trivs.

- När jag funderade på mitt examensarbete visste jag att jag ville göra något där jag kom i direkt kontakt med målgruppen. Det har varit en rolig, givande och lärorik process, säger Jessica Lehtinen, sista årets ergoterapistudent. Hennes examensarbete ”Långtidssjuka barn och leken i sjukhusmiljön” hade Project liv som uppdragsgivare.

- Det var intressant att fundera på hur man kunde utveckla sjukhusmiljöerna för att göra dem mer trivsamma för barn. Det finns mycket man kunde förbättra, och barnen har själva mycket idéer bara man frågar dem, säger hon.

Riktiga uppdrag ger motivation för examensarbetet

Lehtinen uppskattar möjligheten att få göra sitt examensarbete inom Project liv. Det hjälpte henne att hitta ett konkret ämne, avgränsa och få hjälp på vägen.

- Det var mycket jobb med mitt examensarbete, men det var hela tiden intressant. Det blev så mycket mer än ett arbete när man fick ta del av riktiga historier. Jag hoppas att man nu utreder hur man kunde förverkliga de förslag som kommer upp i mitt arbete, säger Lehtinen.

Hittills har examensarbetena fokuserat på att kartlägga barns, ungdomars och deras familjers önskemål om sjukhusmiljön. Nu är planen att fortsätta med verksamhetsinriktade examensarbeten, där studenterna utvecklar produkter som förenklar och förbättrar vardagen på sjukhuset.

project-liv-seminarium
Studenter och lektorer på Arcada diskuterade hur man kan förbättra sjukhusmiljön för barn och unga under ett eftermiddagsseminarium.

Olika kompetenser ger mångsidiga resultat

Nästa steg på Arcada är att öka samarbetet mellan utbildningarna inom projektet. I det första skedet deltog ergoterapeuterna, men nu involveras även övriga vårdutbildningar, process- och materialteknik och kultur och kommunikation. Project liv efterlyser också studenter som kan marknadsföring, logistik eller programmering.

Jutta Törnqvist, lektor i online media, säger att hon ser en mängd potentiella samarbetsmöjligheter.

- Det är fascinerande hur mycket vi kunde åstadkomma tillsammans. Mediastudenter har till exempel aldrig tidigare samarbetat med studenter på hälsa och välfärd.

Två av Juttas studenter från utbildningen online media arbetar med informationsvideon. Deras examensarbete består av att ta fram korta filmer och animationer för olika åldersgrupper, som förbereder barnet på vad som kommer att hända på sjukhuset.

- Det är viktigt att låta studenterna påverka och själva få fundera på vad för sorts produkter de vill utveckla. Fördelarna med att samarbeta med Project liv och de övriga utbildningarna är jättestora, det gör att vi kan utnyttja de olika kunskaper och kompetenser som våra studenter har, säger Törnqvist.

Utbildning