I augusti inleder Yrkeshögskolan Arcada byggandet av nya studentbostäder och en idrottshall intill Hermanstads strandväg i Helsingfors. Sättet att kombinera studentbostäder med idrottsutrymmen gör bygget unikt av sitt slag i Helsingfors och huset väntas stå inflyttningsklart i januari 2019.

Totalt är det fråga om ett modernt åttavåningshus som kommer att rymma 103 studentbostäder i våningarna 1-5 samt en topputrustad idrottshall med tillhörande konditionssal och testlabb i våningarna 6-8.

- Arcada har som ambition att skapa en egen profilering inom idrottsutbildningen i Finland. Idrottshallen ger våra studenter ändamålsenliga utrymmen för utbildning och moderna testlabb som stöder vår forskning inom idrott, rörelse och motion, konstaterar Henrik Wolff, rektor och VD för Stiftelsen Arcada.

Arcadahallen

Ett växande campus som även betjänar närområdet

Idrottshallen, som har en höjd på tre våningar och storleken av en basketplan, utrustas med nya idrottsredskap för mångsidig användning. Även konditionssalen och testlabbet för får helt ny utrustning i toppklass. Anskaffningarna sker i nära samarbete med utbildningarna inom idrott och fysioterapi, och konditionssalen och idrottshallen kommer även att betjäna närområdet när de inte används för undervisning.

- Under kvällar och helger kommer utrymmena att hyras ut till föreningar och organisationer. Även privatpersoner kommer att ges möjlighet att köpa träningskort till konditionssalen, berättar Wolff och betonar vikten av att Arcadas växande campus fortsättningsvis har en nära kontakt till samhället.

Boendetrend och studenternas önskemål prioriteras


Att bygga en idrottshall ovanpå ett bostadshus är en unik och byggnadstekniskt krävande lösning.

- Egentligen bygger vi två hus på varandra, först ett bostadshus, och ovanpå detta en idrottshall som står på bostadshuset på ett stort antal fjädrar, berättar Jörgen Wiik, VD för Stiftelsen Arcadas fastighetsbolag Arcada Nova.

Bostäderna är fördelade på 85 stycken ettor, 14 stycken tvåor och fyra treor.

- Det har varit viktigt för oss att lyssna på studenternas önskemål och det blev tidigt klart att studenter helst önskar hyra en egen etta eller bo med en kompis eller partner. Därför är samtliga bostäder nu mellan 21 och 56m2, berättar Wiik.

Arcadahallen-2

I och med att Fastighets Ab Majsporten färdigställs kommer Arcada att kunna erbjuda 610 moderna studentbostäder på campusområdet i Arabiastranden.

- Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda högkvalitativt och modernt boende nära högskolan. Ett centrerat ”grönt campus”, där det är nära till allt och servicen för våra studenter är god, ligger i vårt största intresse, konstaterar Wiik.

Arkitekt för Fastighets Ab Majsporten och Fastighets Ab Arcadahallen är Stefan Ahlman. Som byggherrekonsult fungerar Haahtela Oy. Budgeten för projektet är 19 miljoner euro.

Ytterligare information:
Henrik Wolff, rektor Yrkeshögskolan Arcada och VD för Stiftelsen Arcada, +358 50 64936,
henrik.wolff@arcada.fi
Jörgen Wiik, VD Fastighets Ab Arcada Nova, +358 50 406 7818, jorgen.wiik@arcadanova.fi

Campus, Pressmeddelande