Studie- och personalchef Annika Stadius.
Studie- och personalchef Annika Stadius.

Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut specialunderstöd till högskolorna för att utveckla högskoleutbildningen i Finland. Ett av de sjutton projekt som får finansiellt stöd under åren 2017-2019 är ett nytt svenskt vägledningscentrum i Helsingfors. Det förväntas öka informationen om svenskspråkig utbildning i Helsingfors samt förbättra rådgivningen till sökande. Vägledningscentret kommer även att erbjuda studenter handledning för studier och arbetslivet.

Yrkeshögskolan Arcada tog initiativet till att starta ett svenskt vägledningscentrum i Helsingfors. Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet deltar i skapandet av ett centrum som ger högskoleneutral information och handledning.

– Många utredningar påvisar att det finns ett klart behov av att förbättra rådgivningen för ungdomar som söker studieplats vid högskolorna. Vi strävar efter att göra studiestigarna från yrkesutbildning och gymnasier till högskolorna så smidiga som möjligt och för att lyckas krävs ett gott samarbete, säger studie- och personalchef Annika Stadius vid Arcada. Stadius ser samarbetet med studiehandledarna som viktigt.

Utöver andra stadiets studerande som söker studieplats kommer centret att betjäna studenter vid de svenska högskolorna i Helsingfors.

– Studenterna har ett behov av studie-, livs- och karriärhanteringsfärdigheter. Vägledningen har ändrat karaktär under de senaste åren. Nu behövs karriärshanteringsfärdigheter under hela den yrkesverksamma karriären, konstaterar Stadius.

Det nya vägledningscentret erbjuder utöver personlig handledning också digitala tjänster.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade universiteten och yrkeshögskolorna sammanlagt 25 miljoner euro i specialunderstöd för att utveckla högskoleutbildningen. Projekten främjar målsättningarna i regeringens spetsprojekt för En snabbare övergång till arbetslivet.

ARCADA KOMMUNIKATION

För tilläggsinformation, vänligen kontakta:

Studie- och personalchef Annika Stadius, tfn 0207 699 613

Pressmeddelande