Den ordinarie bolagstämman för Yrkeshögskolan Arcada Ab valde den 30 mars 2017 direktör, PM Johan Johansson (Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar) till ny styrelsemedlem. Bolagsstämman fastställde även valen av sjukskötarstudent Robin Skog och överlärare, Med. Dr Ira Jeglinsky-Kankainen till nya medlemmar i högskolans styrelse.

I och med valet av Johan Johansson utökades styrelsen med en medlem och består härefter av sammanlagt åtta medlemmar, varav en utses av studenterna och en av medarbetarna.

Robin Skog är utsedd av Arcada studerandekår – ASK och han tar över efter studerande Elin Blomqvist i styrelsen. Ira Jeglinsky-Kankainen är utsedd av medarbetarna på högskolan och efterträder överlärare, ED Carl-Johan Rosenbröijer.

Bolagsstämman beslöt att till styrelseordförande återvälja överlärare h.c. Arne Wessberg och till övriga styrelseledamöter utöver Johansson, Skog och Jeglinsky-Kankainen återvälja vd Anna Bertills, professor Per-Edvin Persson, professor Kristina Lindström och professor Moira von Wright.

Utöver valet av styrelse godkände bolagsstämman bokslutet för år 2016 och beviljade ansvarsfrihet för medlemmarna i Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse samt för verkställande direktören. Bolagsstämman valde till huvudansvarig revisor CGR-revisor Bengt Nyholm och till revisorssuppleant revisionssamfundet EY.

Yrkeshögskolan Arcada Ab ägs av Stiftelsen Arcada. 

Tilläggsinformation:
vd, rektor Henrik Wolff, tfn 050 64 936

Pressmeddelande