Datum: 5.4.2017
Tidpunkt: 9.00-11.30
Plats: Yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors
Utrymme: Lilla auditoriet, F249

Teknetiums kick-off seminarium sammanför utbildningsorganisationer med aktörer från näringslivet för att diskutera framtidens utmaningar gällande förändringar i arbetssätten och -omgivningen. På seminariet presenteras Teknetium-projektet och värdet av hållbar utveckling inom ingenjörsutbildningen diskuteras ur flera olika synvinklar.

Teknetium utvecklar och moderniserar utbildningarna inom ingenjörsvetenskaperna och energi och materialteknologi under åren 2016-2019. Projektet finansieras av Svenska Folkskolans Vänner rf.

Vänligen se programmet nedan eller via länken. Det huvudsakliga seminariespråket är engelska.

Anmäl dig till seminariet här

För mera information, kontakta överlärare Mirja Andersson, Arcada, 0207 699 570, mirja.andersson@arcada.fi

The element: Technetium (lat. technetium, Tc)
‘’Traces of Tc in rocks contradict the common textbook statement that it does not occur naturally on Earth.’’
Eric Scerri (2009): In Your Element: Tales of technetium, Nature Chemistry 1, 332 (2009) doi:10.1038/nchem.271

svf-logo

Evenemang