Idrottsevenemanget Sweet Sweat samlade torsdagen den 14 september ungdomar i åldern 10-19 år till en fartfylld och mångsidig motionsdag i Arabiastranden. Evenemanget, som första gången ordnades år 2014, har detta år växt till att även engagera lågstadie- och gymnasieelever. I år välkomnades för första gången deltagarna till Arcadas campus i Arabiastranden.

- I år vi ville öppna upp Sweet Sweat för en större målgrupp och samtidigt bjuda hit eleverna till oss. Arcada har väldigt fina utrymmen för oss idrottare och det kändes att logiskt att utnyttja dessa för att skapa ett mångsidigt program åt skolungdomar, säger Christian Buchert som studerar idrott för tredje året.

Tillsammans med Mikael Murro har de sedan våren arbetat med att ta fram ett nytt koncept för idrottsevenemanget Sweet Sweat som har målsättningen att få unga att röra på sig mer. Murro och Buchert har fungerat som koordinatorer för dagen, något som kändes självklart när förra årets evenemang genast gav killarna mersmak.
- Alla 80 idrottsstudenter vid Arcada deltar traditionsenligt alltid i Sweet Sweat och förra året ansvarade jag och Christian endast för en programpunkt under dagen. Genast nästa dag tog vi kontakt med vår lärare Topi Taskinen och frågade om vi får vara huvudkoordinatorer nästa år, förklarar Buchert. 
Idéen att göra något nytt med större målgrupp togs väl emot.
- Och det kändes fint att vi genast fick stort förtroende från Arcadas sida för att göra om ett evenemang som redan var något av en tradition, förklarar Murro.

Mångsidigt program med deltagaren i fokus

Under dagen fick elever från Botby och Åshöjdens grundskolor, Storängens skola i Esbo och Brändö och Helsinge gymnasier pröva på allt från handboll, basket och lacrosse till hinderbanor, innebandy och boboll. Bland grenarna fanns även nya bekantskaper så som "larven" och "elefantfotboll". Gymnasieeleverna bjöds även på föreläsningar och hade möjlighet att delta i ledda motionspass i gymnastiksalen och Arcadas gym.

Programmet har årskurserna II 15, II 16 och II 17 själva fått planera inom de ramar som Buchert och Murro gett för dagarna. Första årets idrottsstudenter ansvarade för programmet åt lågstadieeleverna, idrottstvåorna för högstadieelevernas och idrottstreorna för programmet för gymnasieeleverna.
- Programmet har planerats enligt målgrupp och vi har fäst stor vikt vid att idrottarna själva ska få planera och ta ansvar. Det bästa har varit att få arbeta i team och se hur alla växer i sina roller, säger Murro.
- Och att vi två fick fortroendet att göra detta tillsammans, tillägger Buchert.

Bilderna från årets upplaga av Sweet Sweat hittas på Facebook.

Evenemang