Installationen av solpaneler på Arcadas campus pågår som bäst.
Installationen av solpaneler på Arcadas campus pågår som bäst.

Under maj installeras 476 solpaneler på Yrkeshögskolan Arcadas tak. Förutom att satsningen på hållbar energi är miljömässigt viktig kommer solenergisystemet även att utnyttjas i högskolans undervisning och forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Solpanelerna väntas vara i bruk i slutet av juni och kommer uppskattningsvis att producera cirka 125 000 kilowattimmar per år. Det motsvarar den genomsnittliga elförbrukningen i över sextio höghusbostäder, vilket gör anläggningen till en av de största i Finland.

- Som grön högskola vill vi prioritera förnybar energi. Ur miljösynvinkel ser vi det positiva resultatet direkt och ekonomiskt kommer investeringen att betala tillbaka sig inom tio år, säger Jörgen Wiik, vd för fastighetsbolaget Arcada Nova, som ansvarar för fastighetsförvaltningen på Arcadas Campus.

Förutom att solpanelerna kommer att generera energi motsvarande ungefär en tiondel av Arcadas årsförbrukning, så kommer de även att utnyttjas i undervisningen och i forsknings- och utvecklingsverksamheten. Främst är det institutionen för energi- och materialteknologi som har användning av solenergisystemet.

- Ingenjörsutbildningarna kan ta del av riktig data och förbrukningsuppgifter, vilket självklart är en fördel för både lärare och studenter. Även för högskolans del är det intressant att kunna utnyttja informationen för att kunna optimera användningen av energi.

Jörgen Wiik

Fastighetsbolaget Arcada Novas vd Jörgen Wiik

Solenergisystemet beräknas vara effektivast mellan mars och oktober, med maxproduktion i juli. Förhållandena på Arcadas tak är optimala för solpaneler, eftersom det varken finns höga byggnader eller träd i närheten som skapar skuggor. Energiproduktionen kommer att synliggöras för alla som besöker Arcada genom infografik på högskolans infotavlor.

- Målet är att kunna visa hur stor del av Arcadahuset som snurrar på solenergi för stunden eftersom man då ser resultatet av solpanelsystemet på ett enkelt och lättförståeligt sätt, säger Wiik.

Ventilationen och belysningen står för den största energiförbrukningen i Arcadahuset. Förbrukningen har ändå sjunkit hela tiden, tack vare kontinuerligt arbete för att minska användningen av onödig energi. Till exempel ska alla ljuskällor på campusområdet få energieffektiva LED-lampor.

- Nu väntar vi med spänning på att få ta solpanelerna i bruk och att ersätta en del av förbrukningen med grön energi som vi själva producerat. Vi hoppas på att satsningen även bidrar till nya insikter och miljömedvetenhet hos studenter och personal.

Yrkesinstitutet Prakticum får solpaneler samtidigt som Arcada, och även Arcadas idrottshall kommer att utrustas med solpaneler då den är färdig.

Tilläggsuppgifter:
Jörgen Wiik, Arcada Nova, 050 406 7818, jorgen.wiik@arcadanova.fi

Pressmeddelande