Öppna yrkeshögskolan är en möjlighet för dig som vill inleda studierna i höst tillsammans med våra examensstudenter. Som student vid den Öppna YH-leden deltar du i den ordinarie undervisningen som ordnas på Arcada och följer utbildningens studieplan.

Den Öppna YH-leden riktar sig till dig som har siktet inställt på att avlägga en bachelorexamen vid Arcada. När du avlagt sammanlagt 60 studiepoäng på bachelornivå kan du övergå till att studera som examensstudent. Observera att vissa examensutbildningar även för Öppna YH-studenter förutsätter ett godkänt lämplighetsprov för antagning, till exempel utbildningarna inom hälso- och socialvård.

Du kan söka som ledstudent till samtliga bachelorutbildningar på svenska fram till den 4 augusti. Studierna inleds med introduktionsdagar 23-25.8.2017.

Observera att studier vid Öppna YH inte betraktas som heltidsstudier, vilket betyder att du inte har rätt till studiesociala förmåner som till exempel studiestöd och studierabatter.

För mer information om öppna yrkeshögskolestudier vid Arcada, vänligen kontakta:
Stig Blomqvist, stig.blomqvist(at)arcada.fi, 020 7699 501
Marika Blomster, marika.blomster(at)arcada.fi, 0207699 505

Mer information och ansökan till Öppna yrkeshögskolan hittas här!

Utbildning