Onsdagen den 15 mars inleds ansökan till en högre yrkeshögskoleexamen (HYH). En högre yrkeshögskoleexamen (HYH) lämpar sig för dig som redan avlagt en examen på bachelornivå samt har minst tre års arbetserfarenhet. Utbildningarna inleds hösten 2017 och förverkligas som flerformsstudier vid sidan av arbetet.

På svenska erbjuder Arcada masterutbildning (Högre YH) inom idrott, social- och hälsovård.

Högre YH:
Avancerad klinisk vård
Hälsofrämjande
Rehabilitering
Sociala området

Ansökningstiden för samtliga svenska högre högskoleexamina är 15.3-5.4 kl. 15.00. Ansökan sker via den nationella sökandeportalen Studieinfo.

Arcadas antagningsservice hjälper i frågor som rör ansökningsförfarandet, behörighet och kallelser till urvalsprov. Du når dem per mejl på antagningsservice@arcada.fi eller telefon 0207 699 699. Bekanta dig gärna med all vår information om ansökan och antagning här

Arcada erbjuder även masterutbildningar på engelska: International Business Management, Media Management samt nyheterna Real Estate Energy och Mental Health.

Utbildning