Sebastian Nyström invaldes i Yrkeshögskolan Arcadas styrelse under bolagsstämman som hölls i maj. 

Sebastian Nyström, strategidirektör för SOK, ser utbildning som en av grundpelarna för Finlands välmående i framtiden. Nyström valdes in i högskolans styrelse den 6 maj. 

- Speciellt ser jag fram emot att kunna bidra till diskussionen kring digitalisering av utbildning. Den akuta Coronakrisen kommer att gå över och accelerera den utveckling som redan pågått en längre tid: vi kommer alla att ha större möjligheter till globalt kunnande och internationella studier. Arcada har en intressant roll att spela i den här utvecklingen, säger Nyström. 

I Arcadas styrelse bidrar Nyström med sitt breda kunnande inom digital utveckling och IT. Nyström, som till utbildningen är diplomingenjör, har innehaft flera ledande befattningar i Nokia innan han kom till SOK där han ansvarar bland annat för att hantera S-gruppens digitala revolution. 

- Jag tror att digitalt kunnande är en viktig del av all yrkesverksamhet i framtiden. Högskolans roll är att hjälpa alla studenter att få en bra digital grund att stå på och att förbereda var och en för fortsatt lärande under hela karriären. 

Samtidigt har också Arcadas övriga organ förstärkts. I förvaltningsrådet är Dag Wallgren ny ordförande och Heidi Backman vice ordförande. Nya medlemmar i förvaltningsrådet är Tom Böling samt Ida Sulin. Magdalena Lönnroth är ny ledamot i Stiftelsen Arcadas styrelse.

Här kan du se en fullkomlig förteckning över medlemmarna i högskolans styrelse, Stiftelsen Arcadas styrelse och förvaltningsrådet: